– Ambdues organitzacions coincideixen amb la necessitat d’establir sinergies entre les organitzacions socials progressistes per a construir un bloc polític i social.

STEIDins la ronda de contactes d’EUIB amb organitzacions socials i polítiques, el dia d’avui el coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, s’ha entrevistat amb el secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert i el secretari d’organització, Xisco Alomar, amb la voluntat de compartir anàlisis polítiques i explorar les possibilitats de col·laboració.

Ambdues organitzacions han coincidit en la necessitat d’aconseguir un gran pacte educatiu en defensa de l’ensenyament , amb la participació de tota la comunitat educativa. Així mateix, han valorat positivament el nou tarannà del Govern, que ha obert vies de diàleg i ha acabat amb l’etapa d’imposicions autoritàries que caracteritzà l’etapa de Bauzá. No obstant això, també s’ha constatat que el canvi encara és insuficient i que cal millorar molt les infraestructures i els mitjans humans i materials del sistema educatiu, per a la qual cosa és imprescindible dedicar més recursos econòmics des que preveu el projecte de pressuposts de la Comunitat.

Així mateix, s’ha analitzat a realitat socioeconòmica de les Illes i s’ha coincidit que el nostre model productiu, que genera grans desigualtats, té molt a veure amb l’abandó escolar o a baixa taxa d’estudiants universitaris, que són dues de les grans deficiències del nostre sistema educatiu.

Ambdues organitzacions també han coincidit que és positiu i necessari establir sinergies entre organitzacions socials i polítiques per tal de poder coordinar propostes i actuacions comunes que, respectant escrupolosament la independència de cadascuna de les organitzacions, puguin fer avançar polítiques de progrés, que puguin redundar en la millora de les condicions de vida dels nostres conciutadans i assolir una societat més justa, més culta i solidària, amb un model productiu que sigui sostenible i amb unes institucions pròpies que tenguin capacitat real de planificar el nostre futur amb la participació ciutadana, a partir de la nostra realitat sociocultural.

Juanjo Martínez ha valorat molt positivament l’encontre amb els representants de l’STEI-i i ha manifestat la voluntat de prosseguir amb els contactes amb altres organitzacions, amb la voluntat d’anar configurant un bloc social i polític de progrés, una idea que és compartida per l’STEI Intersindical.

Share This