– És necessari augmentar el control de les il·legalitats per part de la Inspecció de Treball.

construccioEl conseller de Treball, Iago Negueruela, ha presentat els resultats de les inspeccions ordinàries de treball, en els quals crida poderosament l’atenció el fet que una tercera part dels contractes laborals analitzats, s’havien fet en frau de llei. L’augment de les infraccions detectades en relació a l’any passat, ha estat espectacular, situant-se l’increment en un 82%. Aquest fet respon a una major i millor activitat de la inspecció de treball, però revela també que els abusos laborals no disminueixen, sinó que continuen augmentant.

El nombre de treballadors afectats per les irregularitats detectades, també ha augmentat d’una manera considerable, així com les sancions imposades, que arriben als 2,8 milions d’euros. En qualsevol cas, per a EU aquestes sancions són del tot insuficients en relació al volum de les infraccions i no produiran un efecte dissuasiu suficient.

El conseller de Treball també ha explicat que, a més de les contractacions fraudulentes, s’han detectat nombrosos casos de condicions de treball abusives i perilloses, com són les hores extra no cotitzades, les càrregues de treball i els horaris excessius i la manca de mesures de seguretat i higiene als centres de treball.

Per a EU, un grup molt important d’empresaris sense escrúpols han aprofitat la situació generada per a crisi per a reduir salaris i empitjorar les condicions de treball i volen mantenir indefinidament els seus privilegis i abusos a pesar de la reactivació econòmica, que no arriba a la majoria de La població.

La a política econòmica i laboral del PP ha contribuït poderosament a aquesta situació amb la seva Reforma Laboral, que afavoreix les contractacions precàries i a temps parcial, redueix dràsticament les indemnitzacions per acomiadament i debilita els sindicats i la negociació col·lectiva, deixant els treballadors més indefensos que mai.

Per a Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, és imprescindible i molt urgent la derogació de la Reforma Laboral, la recuperació de drets i la potenciació dels sindicats i la negociació col·lectiva, ja que els treballadors individualment no tenen capacitat per fer front als abusos. Al mateix temps, és necessari potenciar l’activitat de la Inspecció de Treball, per a poder controlar les il·legalitats en les relacions laborals, sancionant amb duresa aquelles empreses que no respecten els drets dels treballadors.

Share This