tren-autobusEl Govern balear ha decidit eliminar línies d’autobusos amb molt pocs usuaris i amb grans pèrdues econòmiques per a potenciar el ferrocarril. Des d’EU entenem que és una mesura encertada, ja que el ferrocarril és el mitjà més segur, més ràpid i més ecològic, però s’ha d’assegurar que tots els nuclis importants tenguin enllaços suficients amb el ferrocarril.

La decisió d’eliminar les parades de Binissalem, Santa Maria i Consell de la línia 330 –absolutament deficitària i amb molt pocs usuaris- sembla lògica, ja que disposen de servei ferroviari pròxim i suficient, i és una mesura de racionalització de la despesa pública. L’oposició d’algun ajuntament a aquesta decisió sembla poc meditada, ja que els ciutadans del municipi no es queden sense servei, sinó que han de deixar d’utilitzar l’autobús substituint-lo pel tren, que donarà un servei millor. Però l’impuls al ferrocarril, perquè sigui efectiu, ha d’assegurar els enllaços amb les poblacions pròximes.

En aquest sentit, creiem del tot desencertada la decisió d’eliminar freqüències dels enllaços d’Alaró, que està previst que passin a ser cada quaranta minuts quan ara són cada 20. Per a Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, és imprescindible corregir aquesta decisió i recuperar, com a mínim, la freqüència que s’ha tengut fins ara. “El servei ferroviari només serà una alternativa útil i desincentivadora d’altres modalitats de transport si s’assegura la seva accessibilitat amb freqüències suficients”, ha afirmat.

Share This