– Així mateix, demana coherència a tots els grups municipals per acordar una declaració que vagi en línia amb el que han aprovat a altres institucions.

EU d’Alcúdia fa temps que treballa, conjuntament amb la candidatura de Guanyem de la qual forma part, en la declaració de municipi amic dels animals i contrari al seu maltractament, unint-se així a la xarxa de municipis que ja han pres acords en aquest sentit.

Per tal d’intentar un acord unànime o, almenys, molt majoritari es va acordar no presentar una moció ja preparada, per poder negociar el seu contingut, però no s’ha avançat gens en aquesta direcció.

Per aquest motiu, EU va proposar una trobada informal amb tots els grups municipals, per tractar de desbloquejar la situació. Aquesta reunió es va celebrar ahir al Casal Can Ramis. A la reunió tan sols hi acudí el PSOE, mentre que el PP es va desmarcar completament i la resta de grups no es definiren. El PSOE no va garantir el suport a la iniciativa i únicament es va comprometre a donar llibertat de vot als seus regidors.

Davant d’aquesta situació, EU d’Alcúdia i Guanyem han decidit no esperar més i presentar la moció que s’adjunta, que serà defensada per la regidora Noelia Broncano, de la candidatura de Guanyem.

EU demana coherència a tots els grups municipals de l’ajuntament d’Alcúdia, per tal que votin en el mateix sentit que han votat que ho han fet els seus companys a molt diversos ajuntaments i al Consell de Mallorca. Seria una gran irresponsabilitat que per por o per oportunisme polític votassin en sentit contrari i impedissin que l’ajuntament d’Alcúdia se sumi a la xarxa de municipis amics dels animals.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

   Alcúdia és un municipi sensible envers els animalsi el tracte que han de rebre. Els espectacles on el maltractament animal és present, com a les curses de bous, ens omple de vergonya i d’indignació; en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats del món. 

   la sangÉs una voluntat manifesta d’aquest Ajuntament fomentar elsvalors del respecte a la natura i als éssers vius,la cura del medi ambient en tots els seus vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals. 

Afortunadament de cada vegada hi ha més sensibilitat per aquest tema i a les societats desenvolupades, on els animals ja no són tan necessaris per servir a l’home com a eina de treball, els animals són considerats més com a companys als qui cal respectar. 

 Més de 100 municipis de l’Estat, i 34 de Balears ( Costitx, Esporles, Puigpunyent, Consell, Artà, Sencelles, Santa Maria del Camí, Algaida, Capdepera, Lloseta, Porreres, Manacor, Campanet, Sant Joan, Deià, Ariany, Mancor dela Vall, Son Servera , Palma , Valldemossa, Alaró, Búger, Marratxí, Llucmajor, Maria de la Salut, Bunyola, Banyalbufar, Calvià, Llubí, Binissalem, Santanyí, Sant Antoni de Portmany, Sóller, sa Pobla)ja s’han declarat municipis amics dels animals i municipis antitaurins, així com en el reconeixement dels animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física.

El Consell de Mallorca també s’ha declarat institució antitaurina. 

Cal recordar que estan prohibides les curses de braus a: Argentina, Canadà, Cuba, Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Nova Zelanda i el Regne Unit

Per això, presentam les següents

PROPOSTES D’ACORD 

Primer.-L’Ajuntament d’Alcúdia es declara   municipiamic dels animals i respectuós amb els seus drets. 

Segon.-L’Ajuntament d’Alcúdia aprova que esdevingui municipi contrari al maltractament cap als animals.  

Tercer.-L’Ajuntament d’Alcúdia prohibeix espectacles amb caps de bestiar, sigui en places permanents o portàtils o fora d’aquests recintes o en vies públiques, que incloguin maltractament o la mort de l’animal en públic.

 Quart.- L’Ajuntament de sol·licita al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal per tal de regular la protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges i que prohibeixi el maltractament animal en totes les seves formes.

Cinquè.- L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, ala Federaciód’Entitats Locals de les Illes Balears i a les entitats que treballen pel benestar animal de les Illes Balears i a modificar les ordenances que corresponguin. 

Sisè.- L’Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern de l’Estat espanyol a abolir totes les ajudes públiques al sector de la tauromàquia i l’eliminació de la declaració del Bé d’Interès cultural o Bé d’Interès Turístic a tots els “espectacles» on es maltractin animals,així com l’aprovació de mesures legislatives, administratives i educatives de protecció de la infància concordes als pronunciaments del Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides que insta allunyar als menors d’edat de la “violència de la tauromàquia”.

Share This