Miquel RamisLa Sindicatura de Comptes, a instàncies del Parlament ha determinat que el PP balear va cobrar un mínim de 153.322 euros de subvenció electoral per les eleccions del 2007 que no li corresponien. No obstant això, aquesta institució no pensa adoptar cap decisió “perquè s’ha esgotat el termini per a tramitar les subvencions”.

La Sindicatura de Comptes ha arribat a aquesta conclusió com a conseqüència de dues sentències fermes que han acreditat, entre altres irregularitats, que el PP balear tenia una caixa “B” que quedava al marge de la fiscalització. Aquesta caixa B i va permetre excedir-se de límit de despesa establert per a la publicitat electoral en mitjans de comunicació i més de 70.000 pagaments en “negre”. Per altra part, el PP va camuflar despeses desviant fons de les empreses públiques que es destinaren a finançar les despeses electorals del partit.

Aquestes il·legalitats, que són les úniques que s’ha pogut acredita fins ara, s’aprofitaren per fer una campanya brutal en la qual no s’estalviaren mitjans de tots tipus, que superava en molt el que es podia finançar dins els límits de la llei electoral. Aquests excessos foren denunciats al seu moment per les altres candidatures i per diversos mitjans de comunicació però la Sindicatura de Comptes, que només analitzà la documentació oficial presentada pel PP va estar incapaç de detectar que les despeses que es reconeixien no podien sufragar ni de lluny tot el que s’havia gastat en la campanya electoral.

A les eleccions del 2007, com a totes o quasi totes les altres, el PP va jugar amb avantatge, ja que va superar el límit de despesa autoritzat, que la resta de candidatures respectaren i en molts casos quedaren molt lluny d’esgotar. Això suposa un frau electoral que qüestiona uns resultats obtinguts vulnerant llei.

Tots el excessos de despesa es produïren en negre, a partir de recursos econòmics obtinguts de manera irregular que no podien figurar a la comptabilitat oficial. Aquests recursos només podien procedir de donacions il·legals a canvi de favors, o d’eixugar les arques públiques. Les dues fórmules les ha utilitzat el PP de manera habitual.

L’actitud de l’actual PP en relació a la investigació de la Sindicatura de Comptes ha estat vergonyosa. Inicialment intentaren que no es produís la revisió i quan aquesta ha acabat i s’han demostrat les despeses il·legals i el cobrament d’unes subvencions que no corresponia, el president del PP balear, Miquel Vidal, en comptes de demanar perdó i anunciar que retornaran aquestes quantitats, es limita a reclamar la prescripció i deixar el cas com si no hagués passat res. És el mateix que va passar en el cas Túnel de Sóller, en el qual celebraren la prescripció dels delictes comesos pel president Cañellas com si fos una demostració d’innocència, i mai tornaren els 50 milions de pessetes que es varen acreditar que corresponien a comissions pagades per la constructora.

Davant d’aquesta situació, el coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha exigit que el PP retorni totes les quantitats que ha ingressat de manera irregular i que corresponen a la corrupció política que han practicat i emparat de manera sistemàtica. Al mateix temps reclama una reformulació de les tasques i de la manera d’abordar-les de la Sindicatura de Comptes, que és un organisme mot costós ofegat per la burocràcia, que fins ara ha estat incapaç de detectar motu proprio ni un sol cas del finançament irregular habitual del PP balear.

Share This