-Aquesta mesura s’ha de complementar amb una millora del transport públic pels residents.

autobus aeroportEl conseller de Mobilitat, Marc Pons ha anunciat que el Govern establirà per a la pròxima temporada línies directes d’autobús entre l’aeroport de Palma i els principals nuclis turístics de Mallorca. Per a EU aquesta és una mesura molt encertada que ha de contribuir a la reducció de la pressió sobre les carreteres que suposen els actuals desplaçaments amb vehicles privats o taxis. A més suposarà una reducció de les emissions contaminants, especialment si es fa en autobusos moderns elèctrics o híbrids.

EU encoratja el Govern a mantenir-se ferm en aquesta proposta i no cedir a pressions corporatives dels sectors que surten beneficiats per la situació actual de manca de transport públic. La millora del servei ha de ser prioritària i ha de passar per damunt d’interessos particulars.

Així mateix, EU valora positivament altres aspectes del Pla de Transport per carretera que contempla un augment del 20% d’autobusos i una sèrie de millores pel moment en el qual es renovin les concessions, que caduquen a finals del 2018, però és necessari que les millores es vagin produint des d’ara mateix, sense esperar la finalització de les actuals concessions.

Tampoc es pot oblidar el paper que ha de jugar el tren, que és el mitjà més social, efectiu i ecològic. En aquest sentit, Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, encoratja el Govern a exigir el finançament estatal necessari i compromès per a finalitzar el tren de llevant fins a Artà. Així mateix, és necessari augmentar les freqüències del tren i establir llançadores que connectin nuclis urbans pròxims a la via del tren.

Share This