– Les sol·licituds de llicències s’han disparat un 40% aquesta legislatura.

consel de mallorcaLa consellera de Territori del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha reconegut que les sol·licituds de llicències per a construcció en sòl rústic s’ha disparat entorn del 40% aquesta legislatura. Ella mateixa reconeix que aquest augment es produeix davant la preocupació dels propietaris de sòl rústic de què es preveu l’adopció de mesures restrictives en el futur. Aquesta preocupació ve avalada per les declaracions de la mateixa consellera, que al principi de la legislatura parlava de revisió del Pla Territorial i de creixement zero.

Quan ja ha passat més d’un any i mig d’aquesta legislatura, no es coneixen quins són els objectius de l’equip de govern del Consell de Mallorca en relació a la revisió del Pla Territorial i, el que és encara més greu, no s’ha adoptat cap mesura cautelar (moratòria) per assegurar la viabilitat del futur Pla. Això ha suposat un “efecte crida” sobre es propietaris de sòl rústic que han avançat les peticions de llicències per tal d’evitar hipotètiques restriccions futures.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha qualificat aquesta situació com a una irresponsabilitat total per part de l’equip de govern del Consell de Mallorca que no tan sols no ha protegit el sòl rústic, sinó que ha afavorit en la pràctica la seva degradació amb noves construccions que no tenen res a veure amb els usos propis del sòl rústic.

Per si això no fos prou, han acceptat una proposta del PI de mantenir indefinidament la parcel·la mínima de 14.000 metres quadrats per a edificar habitatges en sòl rústic, afavorint a completa fragmentació d’aquest sòl, que esdevé un complement dels sòls urbans i urbanitzables i converteix el sòl rústic comú en una mena d’urbanització difusa que s’estén per la major part del territori insular. Una urbanització difusa que no respon a necessitats de les explotacions agrícoles o ramaderes, que són les pròpies del sòl rústic, o dels residents tradicionals, sinó que majoritàriament tant els habitatges com les anomenades activitats complementàries, solen tenir una destinació turística, que contribueix a augmentar la saturació que ja patim.

Per tot això, Juanjo Martínez exigeix a l’equip de govern del Consell de Mallorca a adoptar de manera immediata mesures de protecció del sòl rústic, començant per una moratòria i continuant per una revisió en profunditat de Pla Territorial.

Share This