– Alternativament, reclama modificacions importants.

se alquilaEU s’ha manifestat reiteradament en contra de la legalització del lloguer turístic en edificis residencials, mitjançant la fórmula de “regularització” que proposa l’avantprojecte que el Govern ha sotmès a exposició pública. Aquesta activitat que està proliferant els darrers anys és negativa pel model turístic ja consolidat, que es basa en la separació d’usos turístics i residencials. A més és un factor decisiu per l’actual situació de saturació turística, ja que es desenvolupa al marge de les limitacions que afecten els hotels i apartaments turístics.

El lloguer turístic de pisos en edificis plurifamiliars genera greus problemes de convivència amb els residents de tot l’any i és una de les causes més importants de l’encariment abusiu des pisos de lloguer, que són inaccessibles pels treballadors i totes les persones amb nivells modestos de renda.

A més d’aquests problemes, hi ha una total manca de controls de qualitat, que sembla que és l’única cosa que preocupa el Govern en aquest projecte de llei, però per a Esquerra Unida els esforços no han d’anar destinats a l’augment de la qualitat d’una oferta turística indesitjable, sinó a la seva eliminació del mercat amb vigilància exhaustiva i amb sancions exemplars. Si el Govern i els consells s’haguessin dedicat els darrers anys a perseguir l’oferta il·legal, ara no ens trobaríem davant una situació tan greu, que és l’excusa que s’utilitza per argumentar a necessitat de “regular”. Per tot això, reclamam a retirada de l’avantprojecte i destinar tots els esforços a la lluita contra l’oferta il·legal. Per sortir-se de l’actual situació en què la LAU permet el lloguer per dies o per setmanes, encara que no regula els usos turístics, que són competència de les comunitats autònomes, el que s’hauria de fer és aprovar una norma del tipus de «No es pot comercialitzar turísticament cap tipus d’habitatge residencial sotmès al règim de propietat horitzontal».

Alternativament, si el Govern no cedeix en la seva voluntat de legalitzar almenys una part de l’oferta il·legal, hem presentat al·legacions per tal de tractar de reduir els efectes negatius d’aquesta norma, com és l’exigència de què els informes dels ajuntaments han de ser vinculants i no s’ha d’autoritzar cap zona apta pel lloguer trístic en edificis residencials en municipis que rebutgin aquest tipus d’oferta. Ja hi ha molts ajuntaments (en el cas d’Eivissa el 100%) que s’han manifestat en contra i ni el consell respectiu ni el Govern haurien de poder imposar-les.

Encara que l’avantprojecte es refereix majoritàriament al lloguer turístic en edificis plurifamiliars, també es refereix -d’una manera negativa des del nostre punt de vista- al lloguer d’habitatges en sòl rústic. Aquest tipus d’oferta es va liberalitzar la passada legislatura i també suposa un creixement exagerat de les places turístiques, a més de degradar el sòl rústic. L’avantprojecte només preveu restriccions en sòls protegits, però permet continuar amb l’actual proliferació en sòl rústic comú. Des d’EU pensam que és necessari establir una moratòria sobre aquesta oferta turística que doni la possibilitat de reflexionar serenament i sense pressions urbanístiques sobre la possibilitat de restringir-la.

Share This