– La Inspecció de Treball va detectar 5.597 casos de frau a la seguretat social en els 10 primers mesos del 2016.

maniLa Inspecció de Treball de Balears va detectar en els 10 primers mesos del 2016 un total de 5.597 casos de frau a la seguretat social per diversos motius en la contractació de treballadors. En 1.501 d’aquests casos, els treballadors no estaven donats d’alta i en la resta hi havia irregularitats de tots tipus, com els falsos treballs a temps parcial, manca de cotització d’hores extra, contractacions eventuals per a ocupacions fixes, falsos autònoms, etc.

Tot això demostra que a pesar de la recuperació dels beneficis empresarials, la situació laboral i les condicions de treball de la major part dels treballadors, són molt pitjors que abans de l’inici de la crisi. La crisi i l’augment de l’atur ha possibilitat els excessos empresarials, ja que la manca de llocs de feina fa que s’acceptin condicions de treball mot inferiors al que marquen els convenis col·lectius i la legislació. Però aquest no ha estat l’únic motiu de la pèrdua de drets: la Reforma Laboral del PP, amb l’abaratiment dels acomiadaments, les facilitats per a la contractació a temps parcial i el debilitament de la negociació col·lectiva i dels sindicats, ha estat decisiva per a debilitar la posició dels assalariats i augmentar el poder empresarial, afavorint els abusos.

Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, ha manifestat la seva indignació davant aquests fets i ha reclamat més mitjans per a la Inspecció de Treball i la derogació immediata de la Reforma Laboral. No s’entén que havent-hi una majoria teòricament oposada en el Congrés de Diputats, encara no s’hagi derogat.

Per altra part, encoratja els treballadors a denunciar tots els abusos, a no deixar-se avassallar i a organitzar-se col·lectivament com a única manera de fer front als abusos empresarials. No podem acceptar resignadament unes condicions de treball que són més pròpies del segle XIX que del segle XXI. S’ha d’aconseguir que els salaris augmentin a mesura que augmenten els beneficis empresarials i que les condicions de treball siguin dignes, sense que es produeixin els abusos de tot tipus que avui en dia són habituals.

Share This