– Cercar una alternativa a la “Via Verda” retardaria encara més el projecte i suposaria noves expropiacions i més costos econòmics.

mani trenLa necessitat de completar l’anomenat Tren de Llevant des de Manacor fins a Artà està reconeguda per tots els partits polítics, tret del PP, pels municipis de la zona i per la majoria de ciutadans que exigeixen poder gaudir d’aquest transport públic i no quedar exclosos.

Tant el PSOE com MÉS adquiriren un compromís ferm amb els electors d’impulsar el tren. No obstant això, l’anterior conseller de mobilitat va fer unes declaracions en les quals deixava la finalització de la via per a la pròxima legislatura, però davant les protestes, el Govern va rectificar i es va comprometre a treballar perquè fos una realitat aquesta legislatura.

EU ha vengut denunciat la inactivitat del Govern en relació a aquest projecte i ara hem vist amb preocupació que el vicepresident, en una reunió amb representants de la Plataforma pel Tren de Llevant, ha anunciat que s’està treballant en la redacció d’un nou projecte que tendria un traçat diferent per esquivar la via verda.

El projecte de via verda va ser un “invent” del Govern de Bauzá per a disfressar la manca de voluntat de completar el trajecte i per a protegir el govern de Rajoy, que s’ha negat sistemàticament a fer les aportacions que corresponent a l’Estat segons el conveni ferroviari signat amb la Comunitat Autònoma. Va ser un autèntic disbarat i una malversació de fons públics que es va fer a un espai que s’havia expropiat i en el qual ja s’havien fet les excavacions que corresponien al traçat del tren.

Per a Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, és una irresponsabilitat que el Govern es posi a treballar en un nou traçat per a negociar un conveni ferroviari també nou. El que ha de fer el Govern és exigir el compliment del conveni actual, amb el traçat projectat inicialment. Renunciar a aquest traçat suposaria tota una nova tramitació administrativa complexa i un nou procés expropiatori per adquirir els nous terrenys. En definitiva, un nou retard indefinit i un major cost econòmic, sense cap garantia de finançament estatal en un nou conveni que s’ha de negociar.

Per tot això, Juanjo Martínez reclama del Govern que compleixi els seus compromisos electorals i que sense més demora impulsi la finalització de la via fèrria fins a Artà. Així mateix, que s’exigeixi del govern central que compleixi amb el compromís de finançament vinculat a aquest projecte concret, en una legislatura en la qual el PP està mot lluny de l’anterior majoria absoluta i en la qual és possible una majoria alternativa que ho faci possible.

Share This