21 treballadors de l’empresa Cobra, que es dedica a fer treballs per a les companyies de telefonia i de subministraments elèctrics s’han trobat de colp i sense preavís sense el seu lloc de treball en el moment en el qual ha acabat la concessió de l’empresa. La subrogació de les tasques que feia l’empresa Cobra a favor de Spark Ibérica s’ha fet sense respectar els drets d’aquests treballadors, que s’haurien d’haver subrogat a la nova empresa.

Sens dubte, la nova empresa intenta substituir aquests treballadors, alguns dels quals tenen molts anys d’antiguitat, per nous treballadors sense antiguitat, amb salaris i condicions laborals inferiors dels que ara s’han trobat sense feina.

Al mateix temps que manifestam la nostra solidaritat amb els treballadors de Cobra, des d’EU volem denunciar els abusos empresarials, que en molts casos es veuen afavorits per la legislació laboral promulgada pel PP. Per aquest motiu, exigim a intervenció de l’autoritat laboral de la Comunitat Autònoma per evitar aquests abusos i per protegir els drets dels treballadors.

Share This