– La pressió sobre aquest sòl i la seua degradació ja és insuportable i és necessari una moratòria immediata.

turisme en sol rusticSegons les últimes xifres, actualment hi ha a Eivissa, autoritzades o en tramitació, un total de 18.756 places turístiques en sòl rústic, que es corresponen 2.430 cases diferents. La progressió d’aquest tipus d’oferta ha estat imparable des de la liberalització que es va fer a la passada legislatura i que els actuals governants progressistes no han volgut o sabut aturar.

Aquesta pressió turística sobre el sòl rústic és brutal i desvirtua completament aquesta classe de sòl i les funcions que la llei li atribueix. La proliferació d’aquesta oferta, al mateix temps que la del lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars, són la causa principal de l’actual saturació que patim, ja que ha disparat el nombre total de places turístiques, de tal manera que deixen insuficients totes les infraestructures públiques i esgoten els recursos naturals. Els turistes que s’allotgen en sòl rústic fan un ús dels vehicles privats i un consum d’aigua (quasi totes les cases vacacionals tenen piscina pròpia) molt superior als que s’allotgen en establiments tradicionals.

Totes les cases construïdes en sòl rústic s’autoritzaren com a habitatges i no com a establiments turístics, i la seua funció teòrica era per a la residència habitual de les persones del camp, que tradicionalment han viscut de manera aïllada. Convertir-les ara en una oferta turística impròpia, suposa un autèntic frau que la llei no s’hauria de permetre. Així mateix, implica el desplaçament d’una part de la població cap a les àrees urbanes, augmentant encara més el problema de la manca d’habitatges pels residents.

Ni el Govern balear, ni el Consell d’Eivissa semblen ser conscients d’aquest problema i no han pres una sola mesura efectiva per posar-li límits. Mentre segueixen debatin sobre si hi ha saturació o no, o sobre si s’ha de posar límits al turisme en temporada alta, amb missatges confusos i contradictoris, la situació es degrada a marxes forçades i no li posen remei.

El Govern anuncià en el seu avantprojecte de modificació de la llei turística una possible restricció en sòl rústic protegit, amb l’efecte immediat de disparar les sol·licituds d’autoritzacions, sense que hagi adoptat cap mesura cautelar. Per la seua part, el Consell d’Eivissa –en la seua tímida Norma Territorial Cautelar- ha perdut l’oportunitat d’aprovar una moratòria de turisme en sòl rústic, i les limitacions que imposa són en funció de la propietat dels terrenys i no dels usos de les noves construccions.

Per tot això, EUEF exigeix que s’aprovi ja una moratòria sobre l’oferta turística en sòl rústic, fins que una nova regulació pugui establir límits concrets als diferents tipus d’ofertes.

Share This