– Les empreses que vulneren directament o mitjançant subcontractes, no haurien de poder participar en licitacions d’obres públiques.

mafia laboralLa Policia Nacional, a instàncies de la Inspecció de Treball, ha culminat una operació que ha permès desmantellar una màfia que actuava al sector de la construcció i que, mitjançant la subcontractació d’empreses “pirates”, vulneraven els drets dels treballadors i estafaven les administracions públiques i la Seguretat Social.

De moment, hi ha 12 persones detingudes, entre les quals hi ha 5 empresaris i 2 gestors administratius. El modus operandi d’aquestes màfies consistia en la contractació d’obres per part d’empreses de la construcció suposadament respectables, que aconseguien l’adjudicació d’obres per davall del preu de cost, amb una competència deslleial cap a les empreses que operen legalment. Aquestes empreses “respectables” subcontractaven les feines als “pirates” de la construcció, que estalviaven deixant de pagar les quotes de la seguretat social, explotant als treballadors amb salaris per davall del conveni, amb manca de mesures de seguretat i amb contractacions irregulars.

Als detinguts se’ls imputen possibles delictes de falsedat documental, pertinença a organització criminal i contra la Seguretat Social. Uns delictes molt greus que mereixeran la condemna judicial si queden acreditats però, més enllà de la possible condemna penal que els pugui correspondre, aquests fets demostren l’enorme degradació de les relacions laborals i és necessari que des de la política i des de les institucions s’actuï per eradicar aquestes pràctiques.

Per a EU, és necessari augmentar els mitjans d’inspecció per controlar els abusos, les il·legalitats i les màfies, però també és necessari que les suposades empreses honorables que aconsegueixin els contractes responguin de tot el que fan les empreses subcontractades, que els hotelers –que són qui més contracta aquestes empreses- i altres sectors empresarials no permetin que les feines que encarreguen a les empreses es facin al marge de la llei. És especialment greu que alguna de les contractacions amb aquestes empreses s’hagi fet des d’institucions públiques.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha exigit que cap administració pública admeti com a licitadors a les empreses que s’hagi demostrat que cometen greus irregularitats, sigui directament, o sigui mitjançant subcontractacions. Així mateix ha exigit que es conegui el nom de les empreses “honorables” que han subcontractat amb autèntics pirates, així com de les “honorables” gestories que treballaven per camuflar les il·legalitats.

Share This