son sant joan

Fa uns dies es va conèixer que AENA vol ampliar diverses zones de l’aeroport de Son Sant Joan per augmentar el nombre de vols que pot acollir.
 
Des d’EUIB ens mostrem contraris a l’ampliació, ja que, hem de recordar que, les Illes pateixen des de fa anys una situació de saturació durant la temporada d’estiu, a causa de l’estacionalitat del turisme i el seu creixement incontrolat, que provoca uns greuges ecològics i socials que poden arribar a ser irreversibles.
 
Fa anys que des d’EUIB reclamem un canvi de model territorial, un model amable ecològicament i amb les persones que hi viuen, no basat en l’explotació econòmica d’un territori que ja està sent sobreexplotat.
 
Considerem que les infraestructures amb les quals comptem són suficients si aspirem a un creixement sostenible, per tant les següents passes que s’haurien de donar són cap a la desestacionalització turística en comptes d’augmentar una capacitat de rebuda de turistes que fa sobrepassar els límits de pressió humana a les balears.
 
A causa del turisme d’estiu alguns dels problemes que ja havíem patit s’han vist agreujats, com la manca d’aigua potable a causa de les sequeres, la saturació de carreteres, o la dificultat per trobar habitatges a uns preus justs, l’augment de la precarietat laboral, amb jornades de més de 12 h amb salaris per sota del mínim establert, etc.
 
Com dèiem, la no ampliació de l’aeroport de Palma, pot fomentar la desestacionalització del turisme, que fa tants anys que reclamem, i l’allargament de les temporades. A més, volem reclamar una millora de les condicions laborals del personal d’AENA a tots els aeroports de les Illes Balears, ja que s’ha demostrat la incapacitat de l’empresa per gestionar la càrrega de treball que han de suportar els membres de les plantilles.
Share This