image pensionistesUna enquesta de la Fundació Gadeso posa xifres a un fet que s’ha anat denunciant reiteradament i demostra que no hi ha recuperació econòmica per a bona part de la població, que els beneficis de l’actual creixement queden en poques mans i que les dificultats econòmiques de la majoria per fer front a les necessitats bàsiques, no s’han superat.

Segons aquesta enquesta, la meitat dels pensionistes de les Illes Balears, han hagut d’ajudar econòmicament els seus fills per fer front al pagament de factures, a les quotes hipotecàries o simplement fent-los compres d’articles necessaris que no estaven al seu abast. Fins i tot, en el 15% dels casos, han hagut de tornar a acollir en el domicili familiar als fills que s’han vist desnonats o no han pogut fer front al pagament de les hipoteques o a les mensualitats que havien de pagar de lloguer.

D’aquesta manera, els titulars d’unes pensions que estan entre les més baixes d’Espanya, han hagut de desprendre d’una part dels seus escassos ingressos per cobrir les necessitats de familiars seus que es troben sense feina, que no han sortit de la pobresa laboral encara que en tenguin, o que són víctimes dels abusos hipotecaris i de la manca d’habitatges de lloguer a preus raonables.

Aquestes xifres posen de manifest les dificultats en les quals es troben els joves per a poder tenir una vida autònoma. L’atur –que encara els afecta en gran mesura-, la precarietat laboral i la devaluació dels salaris, fan que en molts casos no puguin independitzar-se i hagin de continuar en el domicili dels pares, hagin de reclamar la seva ajuda o, en el pitjor dels casos, hagin de retornar-hi.

Però la situació dels pensionistes no és molt millor i anirà empitjorant amb la devaluació de les pensions o amb la reducció de l’import de les pensions que cobraran bona part dels nous pensionistes, que tendran cotitzacions molt baixes o manca de cotitzacions els darrers anys de la seva vida laboral.

Per a EU, aquesta situació és injusta i insostenible, és necessari assegurar llocs de treball estables i salaris dignes per a totes les persones que s’incorporen al món laboral, o per aquelles que han perdut el seu lloc de feina i han de cercar-ne un altre. No pot ser que els beneficis de la recuperació econòmica quedin en tan poques mans i que la majoria de la població estigui en una situació tan precària.

Share This