– El vot conjunt d’aquests dos partits va impedir que es pugui tramitar la reforma de la llei electoral.

La sessió plenària d’ahir al Parlament balear va viure una autèntica vergonya, i no va ser l’anècdota de l’error d’un president novell –que ha eclipsat els debats-, sinó el sentit de la votació dels grups parlamentaris de PP i PSOE, que ajuntaren les forces per a mantenir viu el bipartidisme i bloquejar l’entrada de forces polítiques minoritàries i mantenir els privilegis dels partits majoritaris.

Aquest fet es va produir davant la presentació d’una proposició no de llei dels grups MÉS, per a modificar la llei electoral en un sentit més democràtic. Aquesta proposició, que comptava amb tot el suport d’EU, proposava eliminar el mínim del 5% de vots vàlids per accedir al Parlament, recuperant el límit de 3% que hi havia inicialment i que Cañellas va modificar. D’aquesta manera, no es barraria de manera artificial l’entrada d’aquells partits minoritaris que haguessin tengut un suport suficient de l’electorat per a obtenir un escó.

Però la PNL tenia altres aspectes molt positius encaminats a assegurar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures, a eliminar privilegis i a reduir les despeses electorals, com és un únic enviament conjunt de les paperetes electorals, eliminant els mailing dels partits i el repartiment equitatiu de les subvencions i dels espais de publicitat electoral. Totes aquestes mesures tenien com a objectiu democratitzar els processos electorals, evitant els privilegis i les discriminacions i assegurant que la representació obtinguda al Parlament es correspongui d’una manera més ajustada a la voluntat de l’electorat.

El vot conjunt d’ahir de PP i PSOE va impedir la «presa en consideració» de la PNL, evitat que es pogués produir un debat autèntic. Tenien la possibilitat d’admetre la seva tramitació i presentar després les esmenes que considerassin oportunes per a millorar-la, però ni això volgueren i decidiren impedir el debat des del seu inici.
D’aquesta manera ha quedat molt clar que les dues formacions que s’han beneficiat històricament d’una llei injusta, que els ha permès unes despeses electorals (legals o en «negre») excessives i mot lluny de l’abast d’altres partits, volen continuar exactament igual, sense acceptar la més mínima modificació i sense renunciar a cap privilegi. Volen que el Parlament sigui un vedat tancat en el qual es faci mot difícil a «intromissió» de forces polítiques minoritàries o alternatives, encara que obtinguin un suport electoral suficient, a pesar de competir amb un desavantatge molt acusat. En definitiva, volen blindar el bipartidisme amb una legislació feta a la seva mida. Aquesta actitud antidemocràtica d’ambdós partits demostra clarament, a pesar de les seves declaracions, que no tenen cap voluntat de regenerar la política i de fer el sistema més democràtic.

Share This