– La direcció de SFM s’ha demostrat incapaç de negociar amb els seus treballadors i de gestionar correctament.

El Govern ha anunciat que a partir d’aquest divendres es produirà una reducció del 30% de les freqüències del tren, e metro també es veurà afectat per la reducció de freqüències. Aquestes decisions sens dubte suposaran un empitjorament greu del servei de transport públic, que va exactament en la línia contrària al que s’havia promès en el programa electoral i, tal com denuncien els treballadors, manté les polítiques de retallades instaurades pel PP.

Al mateix temps, el Govern ha cedit a les pressions dels taxistes i ha rebaixat les freqüències previstes inicialment en les noves línies de l’aeroport. Tot això passa sense que s’hagi abordat a promesa electoral d’aprovar un pla de mobilitat per l’àrea metropolitana de Palma ni pel conjunt de l’illa de Mallorca.

estació intermodalLamentablement, dóna la sensació que aquest Govern progressista no té una autèntica política de transport públic i que es limita a gestionar l’herència de PP d’una manera poc diferent de com ho faria aquest partit. Mentre s’aproven noves carreteres o ampliacions de les existents per afavorir la circulació de més vehicles privats, és incapaç d’impulsar una autèntica política de transport públic, i ni tan sols és capaç de garantir les freqüències que hi havia fins ara.

EU entén que la solució als problemes de mobilitat dels ciutadans o de la saturació de les carreteres, no passa per augmentar indefinidament la seva capacitat amb ampliacions que suposen noves ocupacions de territori i que incentiven l’ús de vehicles privats, sinó amb la millora decidida del servei públic de transport, però es veu que aquest Govern no és capaç d’entendre-ho.

La reducció de les freqüències que s’anuncia, diguin el que diguin els gestors d’SFM, suposarà un empitjorament del servei unes molèsties importants als usuaris, que s’incentivaran l’ús dels mitjans del transport públic. La manca de personal o d’inversions no pot ser una excusa quan veiem que és possible trobar recursos econòmics per a escometre infraestructures viàries.

Dóna la sensació que són mesures de força destinades a debilitar a residència dels treballadors que fa mesos que protesten amb vagues intermitents, però no serà d’aquesta manera com aconseguiran una solució satisfactòria, sinó negociant amb bona voluntat i acomplint els acords signats. Per a Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, és necessari rellevar els actuals gestors d’SFM per la seva incapacitat ben demostrada de gestionar correctament i d’arribar a acords amb els seus treballadors. No es pot permetre que la situació de conflicte es mantengui indefinidament, mentre es degrada el servei, és necessari posar al capdavant d’aquesta empresa pública a persones amb capacitat de diàleg i amb un compromís ferm en favor de transport públic.

Share This