La Comisión Nacional de los Mercados y la Competència ha imposat multes per Transport escolar Eivissavalor de 739.000 euros a les empreses que tenen adjudicat el transport escolar a les Ptiüses, Segons la CNMC, aquestes empreses han arribat a acords entre elles per a fixar preus mínims i repartir-se les rutes. Tot això al llarg de 12 anys, en col·laboració amb la resta d’empreses de sector de Balears.

“La creació d’un càrtel”, com és aquest cas, “és una de les pràctiques més nocives per a la competència pels seus efectes negatius […], ja que amb aquestes pràctiques s’han encarit els serveis que presta la Conselleria d’Educació”, afirma la CNMC.

Naturalment, a multa no és ferma i a les empreses de transport els queda la possibilitat de presentar recurs, però sigui quin sigui el resultat del possible recurs, des d’EU creiem que aquesta resolució de la CNMC coincideix amb una percepció molt generalitzada que creu que no hi ha autèntica competència i que el servei que es presta no té la qualitat suficient, ni justifica els preus que es paguen per ells.

Però les deficiències del transport públic no es limiten al transport escolar. En general, es pot dir que és car i defectuós, que s’utilitzen vehicles que ja s’haurien d’haver retirat de la circulació i que les freqüències són insuficients fora de la temporada en la qual tenen assegurat un volum elevat de passatgers. Per altra part, els controls administratius sobre les empreses de transport són insuficients i la manera de gestionar les concessions per part d’aquestes empreses són abusives i prepotents, com es va demostrar amb la seua negativa a utilitzar estació d’autobusos de Vila.

Tot això fa que sigui necessari a reestructuració del transport púbic i la seua millora i ampliació de serveis. Per a Artur Parrón, coordinador d’EU d’Eivissa i Formentera, és imprescindible que la gestió sigui pública i gestionada amb criteris de servei públic i no com a un negoci privat que únicament treballa pel benefici econòmic, encara que sigui vulnerant la llei i creant oligopolis.

En aquest sentit, Artur Parrón ha manifestat la seua preocupació en relació a la lentitud i manca de resultats del Consell d’Eivissa pel que fa al transport públic, recordant que la creació d’una empresa pública que es faci càrrec del servei és una promesa electoral de Podem/Guanyem, recollida en el pacte amb el PSOE. Aquesta empresa hauria d’estar creada i en disposició de fer-se càrrec de transport per carretera a final de l’any vinent, quan caduquen totes les actuals concessions, i hauria de suposar una millora important del servei i unes tarifes més econòmiques. Per aquest motiu, no es pot perdre ni un dia més i és necessari que la Conselleria de Mobilitat, “es posi les piles”.

Share This