– Un acord entre PP, PSOE i Més desvirtua el projecte de llei que es va sotmetre a exposició pública.

S’ha consumat un acord inicial, que s’haurà d’oficialitzar en el tràmit de debat d’esmenes, entre els grups parlamentaris del PP, el PSOE i Més. Mitjançant aquest acord, es mantindria l’actual pàrquing privat que, segons l’avantprojecte de llei que es va sotmetre a exposició pública i que preveia l’eliminació d’aquest pàrquing i la restauració de la zona.

Aquest principi d’acord entre els partits del Govern i el principal partit de l’oposició, a més d’una renúncia a la protecció efectiva de la zona, suposa un frau a l’electorat progressista i al conjunt de la ciutadania, que no podrà al·legar o fer noves propostes a partir d’aquest moment, ja que es troba en el període de tramitació parlamentària. D’aquesta manera l’exposició pública de l’avantprojecte va ser una autèntica burla, ja que en ell no figurava les autèntiques intencions dels partits del Govern.

EU vol manifestar la seva rotunda oposició al manteniment del pàrquing privat d’es Trenc i l’exigència del manteniment del redactat que figurava a l’avantprojecte que es va sotmetre a informació pública. El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha exigit als grups parlamentaris de PSOE i MÉS que recuperin el seny i la coherència i que renunciïn a les esmenes que suposin abdicar de la protecció d’aquest espai i a les cessions en favor d’interessos privats que res tenen a veure amb els objectius de protecció. Juanjo Martínez mostra la seva decepció especialment amb el grup parlamentari de MÉS, ja que aquest partit ostenta la Conselleria de Medi Ambient, que va redactar la proposta inicial. Cedir en la protecció d’es Trenc, seria per aquest partit tirar per la borda bona part del prestigi aconseguit amb molts anys de lluita per la protecció del territori.

Share This