– Amb els salaris actuals, els treballadors del sector no poden fer front als preus dels lloguers.

En altres èpoques, els hotelers proporcionaven als seus treballadors alotament i manutenció. D’aquesta manera hi havia una compensació per uns salaris insuficients i una temporalitat que feia que en mig any de feina aproximadament s’aconseguissin recursos econòmics per a passar tot l’any. És cert que en la majoria dels casos, els allotjaments no reunien les condicions d’habitabilitat exigibles, però permetien un estalvi important pels seus treballadors.

A poc a poc, les habitacions de personal anaren desapareixent de la majoria dels hotels, que destinaren aquestes instal·lacions a noves habitacions turístiques o a altres serveis hotelers. Es tractava d’optimitzar beneficis i augmentar la recaptació de les empreses, encara que això suposàs eliminar drets o empitjorar les condicions de vida dels treballadors, sense compensacions econòmiques suficients.

Si en algun moment, pels treballadors de l’hostaleria, la pèrdua de l’allotjament al mateix hotel no va suposar cap drama, ja que podien aconseguir habitatges de lloguer amb unes condicions molt millors a preus raonables, ara la situació ha canviat radicalment. Ara ja no es troben habitatges susceptibles de ser llogats pels treballadors de temporada, i s’hi se’n troba algun, és amb condicions abusives.

La situació actual fa que els empresaris tenguin dificultats per a contractar treballadors temporals pel problema de l’habitatge i que molts treballadors hagin d’abandonar les Illes per no poder accedir a un habitatge a preus mínimament raonable. A Eivissa, ja fa temps que la situació es troba completament fora de control i a Mallorca ja s’està vivint el mateix problema.

Els sindicats denuncien que uns 10.000 treballadors de l’hostaleria de Mallorca es troben en la situació de no trobar un habitatge on viure al llarg de la temporada. La Federació Hotelera de Mallorca reconeix aquest fet i lamenta que en alguns casos, “es veuran obligats” a posa transport pels seus treballadors des de les zones en les quals es poden trobar lloguers no tan cars fins als hotels, en altres casos, companyies hoteleres faciliten allotjament en apartaments propis o llogats. Tot això no és altruisme, és una despesa necessària per a poder-se assegurar els guanys extraordinaris que esperen de la temporada turística, uns guanys que repercuteixen d’una manera mínima sobre els treballadors que els fan possibles, com ho demostra l’informe de l’Institut Nacional d’Estadística, que afirma que el conjunt de la massa salarial no solament no augmenta, sinó que s’està reduint.

Per tot això, EU afirma que els hotelers han de proporcionar allotjaments dignes i suficients als seus treballadors de temporada. El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, afirma que és una obligació d’aquest sector que redundaria en una menor pressió sobre un mercat de lloguer que es troba desbordat, “és una obligació d’un sector que ha augmentat en gran mesura els seus beneficis, sense que els treballadors n’hagin tret cap profit”.

Share This