– Els pressuposts públics s’haurien de destinar a potenciar la sanitat pública i no la privada.

La clínica Miramar Juaneda ha inaugurat amb gran solemnitat i amb presència de representants de la Conselleria de Salut la nova unitat d’hemodiàlisi, una unitat que atendrà els pacients derivats pel Servei de Salut.

EU considera que els pressuposts, sempre escassos, del servei públic de salut s’ha de destinar a potenciar i millorar aquest servei i  resoldre els seus dèficits i que no han de servir per a beneficiar empreses privades que tenen  l’assistència sanitària com un negoci i no com un servei.

Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, ha manifestat que únicament la sanitat pública pot garantir una atenció de qualitat i igualitària per a tota la població. Tot el que sigui detreure recursos econòmics del sector públic per a destinar-los a empreses privades va en contra del principi d’una sanitat pública universal i de qualitat i afavoreix opcions elitistes i discriminatòries.

Els sistemes sanitaris que funcionen millor són aquells que tenen aquest caràcter públic i universal. En els països en els quals el servei és bàsicament privat i el sistema públic és residual, la sanitat és més costosa, ineficaç i injusta. Les experiències privatitzadores que s’han produït en hospitals del  nostre país, també han resultat més cares i menys eficients, amb retallades de personal i reduccions dels seus drets laborals, que han provocat un empitjorament de l’assistència.

Per això, Juanjo Martínez no entén que un govern progressista apliqui a la sanitat balear un sistema de gestió que és propi del neoliberalisme i de la dreta política i exigeix que els recursos econòmics que els ciutadans, via imposts, posen en mans del Govern es destinin a millorar el servei públic i que no vagin a empreses privades.

Share This