L’informe d’UNICEF, feta en col·laboració de la UIB, recull que un terç de la població de les Illes es troba en situació de pobresa i en risc d’exclusió social. Aquest és el tercer informe d’UNICEF i el fet que es mantengui la mateixa situació, sense millores, que el primer que feia referència a les dades del 2013, afegeix dramatisme a una situació que es troba cronificada, sense que hi hagi avanços significatius.

UNICEF també destaca que el fracàs i l’abandonament escolar afecten aproximadament a una quarta part dels menors de les Illes Balears, dades que tenen una vinculació clara amb les situacions de pobresa i de marginació, encara que no siguin les úniques causes. El fet que hi hagi tants menors en situació de pobresa, ens indica que el percentatge de llars en les quals les dificultats econòmiques impedeixen cobrir totes les necessitats bàsiques, també és molt elevat i afecta persones de totes les edats, però resulta especialment greu en el cas dels menors, perquè condiciona la seva vida futura i, en bona part, els condemna a no sortir de la situació de marginació social.

EU creu que, com diu UNICEF, s’ha d’augmentar la protecció de la família i de la infància i millorar els mecanismes per a detectar i corregir els casos de mancances que afecten la població infantil i a les seves famílies, això com les situacions de violència domèstica i d’abandonament escolar. En aquest sentit, és necessari un major esforç polític i econòmic per part de les institucions, però també és necessari combatre les causes profundes de les grans desigualtats quer han portat a aquesta situació.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha manifestat que és escandalós que aquesta situació de pobresa tan estesa convisqui a l’opulència, l’ostentació i la proliferació d’ofertes de súper luxe que cada vegada proliferen més. Aquestes diferències brutals entre els diversos sectors de la població tenen el seu origen en l’atur i en la pèrdua de drets laborals i de salaris per part dels treballadors, en l’economia especulativa, en la corrupció política i en una fiscalitat que beneficia els poderosos, castiga les classes populars i permet un frau fiscal generalitzat per part d’empreses i grans fortunes. Sense actuar sobre aquests factors, no hi ha solució possible a llarg termini, ha afirmat Martínez. És necessari augmentar ‘assistència social en aquesta situació d’emergència en la qual es troba una part important de la població, però és igualment important derogar la Reforma Laboral i recuperar els drets dels treballadors, instaurar una nova fiscalitat realment progressiva i perseguir el frau fiscal i la corrupció, si volem aconseguir una societat més justa sense tantes desigualtats i sense que la pobresa i la marginació siguin una part estructural del nostre model econòmic i social.

Share This