Segons les dades aportades per «ecologistas en acción» a les Illes Balears, des de principi d’any, ja s’ha superat el màxim recomanat d’ozó per metre cúbic d’aire en moltes més ocasions de les 25 permeses per any.
 
Aquesta situació afecta al conjunt de les balears i arriba just abans de l’estiu quan, l’augment de les temperatures i del trànsit en vehicles de motor -sigui per carretera, mar o aire-, els nivells de contaminació augmenten considerablement posant en risc la salut humana.
 
Hem de recordar que des del 2004 és d’obligat compliment l’elaboració de plans per a la millora de l’aire i que des del Govern Balear no s’ha donat cap passa en aquest sentit en els 13 anys de vigència de la norma. Per si això fos poc, un cop superats els màxims, tampoc s’ha complert amb l’obligatorietat d’avisar a la població dels riscos que comporta per a la salut la superació d’aquests.
 
És per aquest motiu que, des d’EUIB, fem costat a «Ecologistas en acción» i exigim al Govern Balear la immediata redacció d’uns plans per a la millora de l’aire, que limitin el trànsit de vehicles de motor tant en vies urbanes com interurbanes i també limitin l’activitat de les centrals termoelèctriques de les illes, així com exigim a les administracions competents a realitzar avisos a la població per tal de preveure els possibles problemes de salut i alhora conscienciar a la població d’aquest greu problema.

 

Share This