– Les patronals de restauració i d’oci nocturn volen impedir que els possibles augments salarials els afectin.

No és una cosa nova, ja que periòdicament fan intents en aquest sentit, però ara sembla que les patronals de restauració i d’oci nocturn han iniciat una ofensiva en tota regla per a la seva desvinculació del conveni d’hostaleria, amb l’objectiu gens dissimulat de no pagar els possibles augments salarials que es derivin del nou conveni d’hostaleria, que engloba també aquesta oferta complementària.

Esquerra Unida s’oposa frontalment a aquesta proposta que tracta de dividir els treballadors i de reduir els seus drets, enfortint el poder empresarial. La Reforma Laboral del PP ja va reduir els drets dels treballadors i va devaluar la negociació col·lectiva, produint una precarietat encara major i un descens dels salaris reals que, en molts casos, no serveixen per sortir de la pobresa laboral. Com a conseqüència d’això, hem vist com els darrers anys s’incrementaven notablement les diferències socials i com les rendes del treball cada vegada tenien un pes menor.

Les últimes temporades turístiques han suposat rècords de visitants i de beneficis empresarials, però els treballadors no han participat d’aquests beneficis, sinó que han vist com els salaris perdien poder adquisitiu i com, en molts casos, empitjoraven les seves condicions laborals, amb la proliferació de contractacions fraudulentes i amb jornades i càrregues de treball abusives. Precisament, aquests sectors que ara pretenen “despenjar-se” del conveni d’hostaleria, són uns dels que més han practicat abusos i il·legalitats, com ho demostren les denúncies de la inspecció de treball.

Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB denuncia l’actitud egoista d’aquestes patronals que no volen compartir ni una part dels seus beneficis amb els treballadors que els fan possibles, i encoratja a mantenir la unitat dels treballadors i a les organitzacions sindicals de l’hostaleria amb els de l’oferta complementària. Aquesta unitat és completament necessària per fer front a la pèrdua de drets i per a redreçar la situació. La divisió únicament afavoreix l’explotació laboral i el poder de les patronals.

Share This