– Es multipliquen les autoritzacions en sòl rústic mentre per l’efecte crida i el lloguer turístic arriba fins i tot als habitatges protegits.

Els quatre primers mesos de l’any, s’han registrat a Mallorca 1.209 declaracions responsables per a operar turísticament en habitatges aïllats o aparellats, que ja poden començar a funcionar amb aquesta simple declaració. Això suposa més de 8.000 places turístiques noves només en aquests quatre mesos. Aquesta xifra  ja s’aproxima al total de sol·licituds presentades el 2.015 (1.270) i suposa quasi la meitat del total del 2016 (2.670) en el qual el nombre de sol·licituds ja es va disparar com a conseqüència de l’efecte crida que va provocar l’anunci de la modificació de la llei turística.

Aquest augment sense precedents de places turístiques situades bàsicament en sòl rústic, suposen una degradació molt important d’aquesta classe de sòl, amb una activitat impròpia, que degrada el territori, augmenta la saturació turística i agreuja el problema de l’habitatge. Lamentablement, l’anunci que va fer el Govern l’any passat de futures restriccions en sòl protegit, ha actuat com un autèntic efecte crida, en comptes de la contenció que, suposadament, era l’objectiu del Govern que, no obstant això, pensa mantenir l’actual legislació absolutament permissiva, amb restriccions que només afectaran el sòl rústic protegit i que no tendran cap efecte rellevant, perquè els propietaris d’habitatges en sòl rústic protegit hauran tengut temps de sobre per a aconseguir les autoritzacions.

Mentre que això passa en sòl rústic, en tota classe de sòls urbans augmenten dia a dia els pisos d’edificis residencials que es reconverteixen en oferta turística il·legal, sense que el Govern hagi estat capaç de controlar-ho i sancionar-ho. Fins i tot, aquesta oferta ha arribat a pisos de protecció oficial, com és el cas de la zona de sa Gerreria de Palma. Aquesta oferta fraudulenta i immoral no ha estat detectada pels inspectors del Govern, sinó que han estat els mitjans de comunicació els que ho han descobert i denunciat.

EU entén que no servirà de res la nova regulació turística més restrictiva que conté el projecte del Govern, que encara no ha començat la seva tramitació parlamentària, si no es posen els mitjans necessaris per a controlar l’oferta il·legal, com ha passat fins ara. El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, s’ha mostrat molt crític amb l’actitud del govern que ha estat completament passiu i davant un problema molt greu, que no para d’augmentar i ha exigit polítiques valentes i decidides per abordar-lo. Per altra part, ha reiterat que és necessari decretar una moratòria sobre els habitatges unifamiliars per tal que no es converteixin en una nova oferta turística, introduint aquesta moratòria en la modificació de la llei turística.

Share This