Tal com va denunciar l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, està previst que aquests dies arribi a Palma un vaixell amb un gran carregament d’arena procedent del territori del Sàhara ocupat il·legalment pel govern del Marroc. L‘Associació d’Amics del Poble Sahrauí, que és qui ha donat l’avís, sospitava que la seva destinació fos l’anomenada “regeneració” de platges, una tècnica agressiva que tracta de crear patges allà on la naturalesa no n’ha posat, però l’empresa consignatària del vaixell amb bandera de conveniència, a més reduir la importància del volum total de l’arena transportada, afirma que la seva destinació serà la construcció o els camps de golf.

EU afirma que aquest espoli de l’arena del Sàhara s’ha fet de manera il·legal, ja que no compte amb l’autorització del seu legítim propietari, que és el poble Sahrauí. Volem recordar que el Sàhara Occidental és un territori no descolonitzat, del qual el regne d’Espanya encara n’és oficialment la potència administradora. La seva ocupació per part de l’exèrcit de Marroc i la seva incorporació a aquest país com a “Províncies Meridionals” vulnera el dret internacional i les resolucions de l’ONU. L’únic representant legítim del poble sahrauí és el Front Polisario, condemnat a viure a l’exili per l’ocupació militar que pateix el territori.

Cap país de món hauria d’acceptar en aquestes circumstàncies en l’espoli de les riqueses naturals del Sàhara Occidental, amb el simple permís de les autoritats marroquines d’ocupació. Molt menys ho hauria de fer Espanya per les seves responsabilitats històriques com a potència colonitzadora.

Per altra part, aquest carregament d’arena no ha passat cap control sanitari i no se sap com poden reaccionar, ni quins problemes poden generar les larves que contenen les arenes del desert, una vegada transportades a un indret amb un grau d’humitat i una climatologia completament diferent.

Per tot això, EU exigeix que no es deixi desembarcar el carregament d’arena espoliat del Sàhara Occidental i insta el govern espanyol a defensar la independència del poble sahrauí i a no reconèixer l’autoritat de les forces d’ocupació.

 

 

Share This