Des d’Esquerra Unida Campos volem manifestar la nostra oposició al nou projecte de Parc Natural des Trenc i es Salobrar de Campos, per ser un projecte amb greus deficiències, i curiosament molt similar al presentat pel PP.
La platja des Trenc, un dels pocs grans arenals ben conservats de Mallorca, juntament amb la zona des Salobrar de Campos conformen una àrea protegida de 1.492 hectàrees, que l’actual Govern vol convertir en Parc Natural i ampliar la protecció a 2.225 hectàrees marines i 1.448 hectàrees terrestres.
El primer grau de protecció que va rebre aquest lloc va ser la declaració d’Àrea Natural d’Especial Interès l’any 1991, que pretenia atorgar-li una protecció respecte del desenvolupament urbanístic. A més, aquesta zona humida és d’especial interès ornitològic per l’existència d’espècies i subespècies endèmiques, i ha estat qualificada com ZEPA (Àrea d’Especial Importància per a les Aus) i inclosa en la xarxa Natura 2000.
La vulnerabilitat d’aquest zona és un problema greu, ja que a l’estiu la zona de costa sofreix una massificació turística important, i a la zona del Salobrar hi treballa una empresa salinera. També s’ha de tenir en compte que la zona és accessible al públic en tot el perímetre, i no compta amb cap guarda que hi procuri un protecció permanent.
En el nou projecte de Parc Natural, avalat per Més i PSOE, s’ha estipulat la creació d’un camí de sortida de l’aparcament alegal que es troba enmig del sistema dunar, juntament amb la disminució de les places a només 400. Des d’Eucampos volem expressar la nostra oposició a aquest projecte, no per la protecció que s’està donant a la zona, sinó per la falta de coherència de Més, un partit de caire ecologista que finalment ha optat per mantenir l’aparcament de manera alegal i acollint la proposta de construir-hi un altre camí, un fet que augmenta la vulnerabilitat de l’ecosistema dunar. Una altra deficiència greu és que no s’ha previst la figura de cap guarda forestal.

Des d’Esquerra Unida Campos no donarem suport a la creació d’un Parc Natural a qualsevol preu, ja que hi ha altres alternatives al manteniment d’aquest aparcament, com potenciar el transport públic fins a ses Covetes i sa Ràpita. També s’hauria d’aprofitar millor la zona ja urbanitzada de l’arribada a sa Ràpita, on hi ha un conjunt de carrers poc utilitzats.

 

Share This