A menys de quatre mesos perquè finalitzi el termini pactat per al programa europeu per traslladar a 160.000 immigrants, segueixen sent els estats en primera línia els que suporten la pressió migratòria mentre es dilaten els compromisos d’acolliment per part dels restants membres de la Unió.

Malgrat un compromís molt poc ambiciós, que tan sol aconseguia a resituar per sota d’un 15% dels refugiats que havien arribat a Europa, els acords estan molt lluny de complir-se.

Durant aquest temps, s’ha incomplit reiteradament les condicions que es recullen en la Política Comuna, alguns països acumulen diverses infraccions. Els procediments d’infracció han demostrat ser clarament insuficients, i els immigrants malviuen esperant en miserables campaments a l’espera que es resolgui la seva situació. Només a Grècia hi ha uns 60.000 sol·licitants d’asil atrapats.

És un fracàs absolut, per la falta de col·laboració dels països i la incapacitat de la pròpia UE per fer complir els seus compromisos. De manera immediata, resulta urgent executar un pla d’ajuda comunitària diligent.

El proper 26 de setembre es compleix el termini perquè Espanya aculli a les 17.337 persones compromeses, fins ara no ha arribat ni un miler.
El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha mostrat la seva indignació per aquesta situació i ha exigit solucions immediates: “Necessitem mesures urgents i efectives que obliguin als estats a complir els seus compromisos. La Unió Europea ha de ser solidària i intervenir enfront de les tragèdies humanitàries”

Share This