EUIB ha presentat una bateria de preguntes al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu en relació a l’abocament de residus contaminants que han estat utilitzats per a l’ampliació del Moll de Ponent.

Com ja va denunciar ahir EUIB, es tracta d’un assumpte molt seriós que pot portar a un desastre medi ambiental, perquè el material utilitzat es tracta de residus, escòries i cendres tòxiques, procedents de la incineradora de Son Reus. Aquest material és utilitzat habitualment en la construcció de carreteres, però utilitzats al mar són molt difícil de controlar i es disseminen contaminant l’ecosistema i afectant la qualitat de l’aigua en les zones de bany, a més de provocar greus afeccions al medi marí i a la salut humana, ja que entre altres contaminants i cancerígens porta dioxines, furans, arsènic, plom, coure, etc.

Aquest matí, Juanjo Martínez (coordinador general d’Esquerra Unida) ha declarat que «aquestes pràctiques són profundament nocives, ja que afecten la principal activitat econòmica de la nostra comunitat com és el turisme, així com el medi que sustenta dita activitat, com són les praderies de posidònia, a més de provocar perills greus per a la salut humana».

Seguidament, el coordinador general, ha passat a enumerar les diferents preguntes que s’han registrat tant al Congrés com al Parlament Europeu:

¿Tenía el Gobierno conocimiento de la utilización de este material en algún punto de la geografía marítima española?
En caso afirmativo, ¿son conscientes de la peligrosidad del material en cuanto a contaminación?
¿Pretende el Gobierno ayudar de alguna manera para solucionar este problema?
En caso afirmativo, ¿El Gobierno va a aportar algún tipo de ayuda económica al Govern Balear para la limpieza de la zona contaminada?
¿Conoce el Gobierno si se ha utilizado este material en otras ocasiones en las Illes Balears?
¿En el Dic de Son Blanc de Ciutadella, construido hace unos años, se utilizó el mismo material que se está utilizando en Palma estos últimos días?
Teniendo en cuenta que podría tratarse de un desastre medioambiental de incalculables consecuencias, ¿tiene el Gobierno pensado sancionar de alguna forma a la empresa concesionaria?

 

Share This