Els treballadors d’EUIB a l’Hospital Psiquiàtric de Palma volem fer valer algunes reivindicacions bàsiques que afecten greument als treballadors, a la qualitat del servei i als seus usuaris. La voluntat política i una gestió plena d’ètica professional són els requisits indispensables que es necessiten per sobre de la inversió social, que també és essencial. Per aquests motius reivindiquem el següent:

1. L’adequació de les infraestructures a uns mínims de seguretat (interior i exterior de les unitats, així com els camins d’entrada a les unitats de teràpies, que actualment estan en un estat deplorable i perillós tenint en compte l’edat i les diferents patologies físiques dels pacients).
2. La recerca/aclariment de càrrecs de confiança i llocs de treball de dubtosa regularitat, ja que no es corresponen els nomenaments amb les funcions que es realitzen.
3. Transparència a l’hora d’adjudicar llocs de confiança.
4. Igualtat entre tots els treballadors per optar a “treballs” esporàdics que comporten canvis de torn, de salari i d’horaris.
5. L’agilitació dels serveis jurídics i de mediació, i implicació per part de l’empresa en els conflictes que es generen entre el personal, ja que a causa de la deixadesa, els interessos propis i el tracte de favor, actualment s’està arribant a límits intolerables.
6. Igualtat de facilitats per realitzar tràmits burocràtics amb els treballadors de l’H.O.S.I, hospital de referència i del que depèn l’hospital psiquiàtric, mancant aquest últim pràcticament de cap servei administratiu, havent-se de desplaçar el personal i abonar a preu de pacient el pàrquing de l’H.O.S.

Considerem que aquestes peticions són legítimes i necessàries per al bé del conjunt de treballadors i usuaris. Unes peticions que el Govern de les Illes Balears hauria de tenir en compte per tal de millorar un servei públic imprescindible com és la Sanitat.

Share This