Ja fa un temps que el col·lectiu de treballadors i treballadores d’EMAYA sol·liciten una renovació i actualització del conveni laboral. Neus Truyol, tinent de batle d’Ecologia, Agricultura i Benestar animal de Palma, havia de ser la persona encarregada d’intervenir en el procés per tal d’arribar a un acord just pel personal laboral, cosa que no va succeir i que ha demostrat la manca de caràcter mediador d’aquesta.

Mentre els treballadors i treballadores sol·licitaven el que els pertany, s’ha apujat el sou del director d’aquesta empresa pública fins a un 25,5%, passant de 47.149 € anuals a 58,639 €. Una pujada totalment injustificada a més de poc transparent, i més tenint en compte que és l’empresa pública més deficient quant a qualitat del servei de neteja de Ciutat.

Des d’EUIB valorem aquesta pujada de sou com a obscena, ja que només cal sortir a qualsevol carrer de Palma per veure que tenim una ciutat bruta, comparable a una ciutat on els serveis de neteja es troben en vaga o són inexistents. Per això, i pel fet que no és just per la ciutadania que paga els seus impostos, ni tampoc pels treballadors que són qui realment mereixen unes condicions laborals i salarials dignes, exigim a la direcció de l’empresa pública una rectificació immediata referent a l’augment salarial del seu director i que es posi en marxa de forma imminent unes negociacions per al de millorar les condicions de les treballadores.

I a partir d’aquí, una reflexió, creiem que aquesta és una actitud política inversament proporcional al mèrit, com més patim la ciutadania els efectes del desistiment de la neteja de Palma creix l’actitud corporativista i de premi la qual cosa obliga a plantejar interrogants: Quin és el mèrit que li atorga tal pujada al director i no a la plantilla de treballadors?, per què tanta opacitat per tot el que gira entorn del servei d’Emaya però que els ciutadans podem veure materialitzat en escombraries i brutor que ens menja els barris?

Creiem que els serveis públics no poden ser maltractats de tal manera, i que aquestes són les gestions d’abandonament que solen ser precedir als processos de privatització justificats per la ineficàcia de la cosa pública. Aquesta pujada salarial d’un 25 per cent d’un sou ja molt elevat (48.149 €) i la situació de desistiment sostingut en el temps d’Emaya, ens obliga a plantejar la necessitat d’una Auditoria Ciutadana del servei, que posi negre sobre blanc i ens permeti a la ciutadania conèixer que succeeix amb aquest servei en profunditat, i en segon ordre sol·licitem un procés participatiu de la ciutadania per poder dissenyar solucions democràtiques per a un problema diari que ens afecta a tots.

Share This