Esquerra Unida adverteix a l’IB-Salut, i a la seva màxima responsable, Patricia Gómez, que hi ha contractes, que s’estan signant aquests dies, sota sospita d’arbitrarietat.

No són pocs els casos de sospita que a la gerència del sector Ponent (Hospital Son Espases) les contractacions es fan a dit. Així ho afirmen les diverses persones que han contactat amb Esquerra Unida durant aquests dies. No es descarta, però, que aquests fets també estiguin passant a altres gerències de l’IB-salut.

Aquestes denúncies coincideixen: sempre es tracta de casos on es vulnera el principi de mèrit i capacitat en la contractació pública, gent que amb menys punts a la borsa única de l’IB-salut és contractada per davant d’altres amb més experiència i formació.

Crida, encara més, l’atenció que fins i tot, les borses específiques (subborses de treball de serveis especials a les que per accedir-hi s’ha d’acreditar una experiència prèvia determinada) tampoc s’estan salvant d’aquesta pràctica.

Finalment, per empitjorar la situació, bé per saturació o bé per altres motius, l’atenció telefònica és inexistent o lamentable. Els testimonis als quals EU ha pogut tenir accés coincideixen a dir que la manca d’informació fa que aquest procés sigui encara més tèrbol.

Per Esquerra Unida aquesta situació és doblement lamentable: per una banda, es vulnera el principi de mèrit i capacitat per accedir a llocs de treball públic, un sistema que garanteix la qualitat del servei, ja que elegeix als professionals més ben preparats; per altra banda, a conseqüència d’això, els serveis, inevitablement pateixen una davallada de la qualitat en la prestació assistencial, ja que, per exemple, gent amb experiència a una determinada especialitat clínica es pot veure desplaçada a una altra unitat i que, alhora, algú amb uns coneixements teòrics bàsics, ocupi aquesta plaça, tudant un bagatge una experiència molt valuosa.

Esquerra Unida mostra la seva indignació per la manca de rigor en respectar les normes pactades i pel perjudici que suposarà pel malmès sistema de salut públic. Per això, exigeix als responsables de l’IB-Salut que posin solucions perquè aquesta situació acabi immediatament i que es garanteixi que no tornarà a passar mai més.

Share This