Euib inclourà la denúncia d’aquesta febre desarrollista que porta la massificació turística dins de la campanya ‘Que no ensfotin la terra’.

El Consell Insular de Mallorca ha anunciat una forta inversió en obres viàries per acabar amb el col·lapse de les carreteres de l’illa, la reactivació de les obres de la via connectora o de les diferents variants com la de Llucmajor-Campos.

A EUIB ens ha sobtat aquest anunci perquè pensem que la solució, al col·lapse de les carreteres de Mallorca i a la saturació que pateixen tant a Mallorca com la resta de les Illes Balears, no és aquesta i fa palès una manca de sensibilitat mediambiental i en el canvi de model productiu que es necessita.

Segons ha declarat Juanjo Martínez «l’ampliació de carreteres, i per tant l’increment de la mobilitat, no soluciona el problema, només l’ajorna. Com hem vist els darrers anys, a més infraestructura viària més vehicles que es desplacen per aquesta».

Com diu Martínez, el problema de la infraestructura de l’àrea metropolitana de Palma és la capacitat d’acollida i no la capacitat de càrrega de les carreteres, a més, la Via Cintura i els seus accessos són difícilment ampliables per no dir impossible.

Des d’EUIB creiem que els principals focus de saturació s’han de solucionar mitjançant dos aspectes clau. El primer, i que hem explicat en multitud d’ocasions, es tracta d’un canvi de model productiu que passi del monocultiu del turisme a un model més respectuós amb les persones i el medi ambient. El segon, amb el qual volem insistir, és amb la reducció de l’ús del vehicle privat.

Les mesures que podrien aturar aquesta saturació mitjançant la reducció de l’ús del vehicle privat serien:

1. Fomentar el vehicle compartit.

2. L’ampliació i millora de la xarxa ferroviària, com per exemple el metro de l’aeroport a Palma o el tren de llevant.

3. Una reestructuració integral de les línies d’autobús interurbà: replantejament i ampliació de la xarxa, guanyant eficiència evitant desdoblaments i coordinant el transport combinat.

4. El transport públic intermodal i interoperador, s’hauria de crear la targeta única de transport públic, que permeti amb una mateixa targeta fer ús del transport de TIB i SFM.

5. Foment d’utilització de vehicles alternatius, com la bici, i de forma complementària amb altres modes de mobilitat de forma efectiva.

Creiem que un govern progressista no pot quedar-se en el més superficial, que s’ha d’anar a l’arrel del problema, i en aquest cas no s’està anant a l’arrel d’un problema gravíssim com és la mobilitat. Per tant, oferim al Govern del Consell Insular de Mallorca aquesta bateria de propostes a desenvolupar, per d’aquesta manera poder avançar en la creació d’una sostenibilitat territorial i d’un model respectuós amb les persones.

Share This