Els jutjats de les Illes van rebre d’abril a juny 1.390 denúncies per violència de gènere, un 17,7% més que l’any anterior. La majoria de casos tramitats (71%) acaben en arxiu. La violència exercida contra les dones reflecteix la desigualtat per raó de gènere existent a la nostra societat.

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) reclama una major actuació davant el creixent nombre de denúncies per violència de gènere registrades a Balears. Els jutjats de les Illes van rebre 1.390 denúncies per violència de gènere entre abril i juny del 2017, el que suposa un 17,7% més que l’any anterior, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial.

Aquestes xifres tornen a situar a Balears com la comunitat amb la taxa més alta de violència de gènere de tot l’Estat, amb 26,3 víctimes per cada 10.000 dones durant el segon trimestre de l’any, 10 punts per sobre de la mitjana nacional, situada en 17 dones.

Així mateix, EUIB exigeix una major transparència respecte a les denúncies tramitades. En aquest sentit, de les 1.390 denúncies rebudes en el segon trimestre del 2017 s’han tramitat 791 (71%). De les 791 denúncies tramitades es van acordar 204 ordres de protecció (24%), 35 denúncies van ser denegades (5%) i 19 homes van ingressar a presó preventiva (2%), el qual suma el 29% del total tramitat. No obstant això, la majoria de casos tramitats (71%) acaben arxivats. En concret, 530 denúncies no arriben a judici.

Tot açò demostra que l’actuació institucional en matèria de violència de gènere és insuficient. A més, la falta de transparència en relació als casos arxivats posa al descobert la desprotecció que pateixen les dones, enfront de la violència masclista, i exigeix una resposta urgent per part de les institucions. Un mal funcionament del sistema de Justícia pot provocar no només desprotecció, sinó també una victimització secundària, generant així un perjudici addicional al mal patit a la víctima.

Share This