El salari mitjà de les treballadores de les Illes Balears és el sisè més baix del conjunt de l’Estat, segons publicà l’INE el dimecres passat, una dada que contrasta amb les dades del cost de vida, on som una de les comunitats amb el cost més elevat.

Els salaris que es perceben a les Illes Balears, combinat amb l’increment de preus pel fet insular, fa impossible assolir unes condicions de vida digna, ja que els costos de vida són molt elevats comparats als ingressos que reben les treballadores.

En unes Illes on majoritàriament es viu del monocultiu del sector serveis, que no ha parat de generar beneficis als empresaris, es fa necessari i de justícia que els sous de les treballadores augmenti d’acord amb els beneficis generats. Evidentment, no es tracta únicament del sector serveis, sinó de tots els sectors en general.

Des d’Esquerra Unida creiem que l’augment de salaris de les treballadores, per tal de cobrir les necessitats d’una vida digna, és una reivindicació justa. S’ha demostrat durant la -mal-anomenada- crisi econòmica que la retallada de sous no ha fet més que agreujar-la, ja que el poder adquisitiu de les persones ha baixat i, en concordança, també el consum. Per tant, exigim una pujada dels salaris que vagi d’acord amb els beneficis generats per tal de fer desaparèixer la figura del treballador pobre i garantir així una circulació dels diners que ens beneficiï a tots. Amb tot, des d’EUIB no ens quedam només amb la reivindicació de la pujada salarial, doncs amb aquesta mesura només aconseguiríem pal·liar els efectes, insistim en què no només la diversificació sinó també amb la socialització de l’economia pot generar una societat més justa i igualitària.

Share This