– Si no es posen més mitjans, la situació pot ser dramàtica quan arribi l’epidèmia de grip.

Els sindicats sanitaris han denunciat els casos de saturació de les urgències hospitalàries a la majoria dels hospitals de les Illes, per la manca de llits disponibles en planta per a traslladar els pacients del servei d’urgències que ja estaven diagnosticats. En concret, hi va arribar a haver-hi en aquesta situació 48 pacients a Son Llàtzer i 43 a Son Espases. Als hospitals
d’Inca, Manacor i Can Misses també es produïren episodis de saturació d’una intensitat menor.

EUIB vol manifestar la seva preocupació per una situació que indica una manca de mitjans i/o d’organització. Si no es posa remei a aquesta situació, els pròxims mesos poden ser dramàtics per la incidència de l’epidèmia de grip. Les baixes temperatures d’aquests dies poden haver estat la causa principal de l’augment d’ingressos hospitalaris, però aquest fet era previsible perquè les informacions meteorològiques les havien anunciat amb prou antelació. També és previsible i ben segur que la grip, quan comenci a manifestar-se, també provocarà un augment considerable dels ingressos.

Per tot això, EUIB exigeix que es posin en funcionament tots els mitjans sanitaris que calguin i que s’adoptin les mesures organitzatives necessàries per evitar que els augments previsibles d’ingressos hospitalaris portin a situacions de saturació o col·lapse els pròxims mesos.
És una situació que no es mereixen els ciutadans de les Illes que necessitin atenció, ni els treballadors del sistema sanitari púbic.

Share This