Com a organització de classe volem expressar el nostre dolor i condolença davant l’últim accident mortal de la construcció ocorregut al barri de Son Rapinya de Palma. Això és l’últim que mereix la classe treballadora, acudir pel teu sou i morir en l’intent. Sens dubte, gràcies a les lluites sindicals de l’últim segle hem rebaixat les xifres de mortalitat en el treball a uns índexs que a principis del segle serien completament utòpiques. No obstant això, aquest any ja han mort 10 treballadors en hores de feina a les illes. Nombre intolerable de qualsevol manera, i que obliga a encendre les alarmes en aquest sentit. Augmentar inspeccions, i exigir el compliment als empresaris de manera rigorosa de les lleis de protecció de riscos laborals sembla ja una demanda esgotada, però les xifres de mortalitat no deixen d’estar aquí, i els beneficis empresarials no deixen de créixer a costa d’una precarietat laboral que produeix, sens dubte, una rebaixa de tots els elements que graviten entorn del concepte de seguretat laboral. Confiem i recolzem la labor dels sindicats, i celebrem la seva sensibilitat en manifestar les seves condolences i la reclamació de responsabilitats. En concret, al·ludim a les manifestades realitzades per la responsable de Salut Laboral de CCOO, Eva Cerdeiriña. Recordem que davant el repunt d’activitat en la construcció generat per l’efecte de la Llei de Lloguer turístic, unit a la situació de baixos salaris i precarietat laboral es donen les condicions perquè els accidents mortals es disparin. Arribats a tal moment, seguir parlant d’accidents començarà a cobrar un tint relatiu i haurem de passar ha parlar de terrorisme patronal.

El coordinador d’Esquerra Unida Mallorca, Justo Machado, adverteix que «cal prestar especial atenció en les properes obres de reforma d’hotels, per exemple, doncs ja com van advertir els constructors, temen no poder arribar a temps a l’inici de temporada, la qual cosa pot provocar jornades eternes en les obres, o que s’ha de plantejar la sinistralitat laboral com un problema d’Estat».

Share This