Segons les dades que ha ofert el Consell General del Poder Judicial, les xifres a les Illes superen en més d’un 8% la mitjana estatal quant a violència de gènere.

Des d’EUIB hem denunciat reiteradament la insuficiència de les mesures i recursos destinats a la prevenció de la violència de gènere, tant a l’Estat com a la nostra comunitat.

Les dades al respecte deixen en evidència que no hi ha un pla efectiu quant a la prevenció ni quant als protocols posteriors a les denúncies. Moltes de les quals ni tan sols arriben a produir-se per por a la indefensió en la qual queda la víctima si denuncia enfront del seu agressor.

És necessari que puguem disposar d’una vertadera Llei Integral contra la Violència Masclista, amb polítiques de prevenció, sensibilització i detecció que engloben la violència contra les dones de forma integral, que s’iniciï de l’origen estructural de la violència i que detecti les diferents formes de violència. Ja que, a més, la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere del 2004, només reconeix la violència en l’àmbit de la parella/exparella o en el sexual i manca d’una visió integral de la violència masclista.

Així que, des de la nostra organització, demanam que des de les institucions es doni la importància necessària a aquesta xacra que patim, que ha de ser una qüestió d’Estat i es prenguin totes les mesures necessàries per a la seva desaparició. I que a la nostra comunitat, especialment amb aquestes xifres vergonyoses, es tracti de forma prioritària la lluita contra la violència de gènere.

Àrea de la Dona d’Esquerra Unida de les Illes Balears

Share This