Davant les notícies aparegudes a premsa durant avui horabaixa Esquerra Unida de les Illes Balears vol comunicar el següent:

1. EUIB es posa a disposició del Tribunal de Comptes, per arreglar totes les deficiències que s’hagin pogut produir durant un període preterit a l’actual direcció.

2. Recordar que els anteriors responsables foren expedientats i que actualment estan fora de l’organització per aquest mateix tema que ara ens afecta, sense que això suposi que foren per les mateixes irregularitats que ara el Tribunal de comptes ens notifica.

3. EUIB és una organització amb recursos limitats on intentam millorar els processos de transparència i de comptabilitat, sobretot durant l’època indicada.

4. Gairebé totes les deficiències detectades es produïren durant el 2014, les mancances detectades als anys 2015 i 2016 ja han estat notificades i s’han corregit moltes de les males pràctiques que es realitzaren durant les comptabilitats.

5. A dia d’avui diversos dels errors s’estan solucionant actualment amb el tribunal de comptes o ja apareixen corregits a la comptabilitat de l’any 2016.

6. Actualment no tenim constància que l’administració ens hagi imposat cap tipus de sanció.

7. Hem enviat tota la documentació que fins ara el tribunal de comptes ens ha reclamat.

8. Malgrat això fem autocrítica sobre el fet que hem de seguir treballant per posar al dia la nostra organització, on en l’àmbit financer podem afirmar que som una organització sanejada on els deutes són inferiors als béns que disposa l’organització.

Share This