Des d’Esquerra Unida de Mallorca estem d’acord en posar un sostre habitacional pel turisme. Quants turistes podem acollir al mateix temps? No obstant això, la zonificació presentada pel Consell de Mallorca no aborda múltiples problemes de manera directa i contundent, tal com entenem que s’hauria de fer.

L’actual proposta augmenta el problema que suposa la manca de lloguer residencial i el desorbitat augment de preu, fent que moltes famílies treballadores no puguin accedir a un lloguer digne. Finalment, lluny de limitar als grans posseïdors, les mesures determinades afavoreixen l’interès econòmic de diferents sectors de pressió enfront de la necessitat i interès social i general, ja que el benestar i condicions de vida dels que hagin de compartir zona amb aquest turisme es veuran minvats.

Per altra banda, contribueix a la massificació turística, en afegir més places destinades a aquest ús, amb més vehicles, amb més càrrega de residus. Discrimina entre l’oferta turística “regular” i una modalitat de “turisme pirata”, ja que no s’aplica la mateixa normativa a uns establiments que a altres i, inclús, es discrimina al turista mateix, gravant amb una taxa turística a qui fa ús dels establiments “regulars” i eximint a qui opten per l’oferta “extra”. Promou l’economia submergida, en possibilitar la creació de múltiples llocs de treball en “B”, la picaresca de propietaris en declarar “primer habitatge” immobles destinats a l’únic objectiu d’aconseguir ingressos extres i el frau fiscal perquè no controla efectivament els ingressos obtinguts per aquesta activitat.

Per tot això, l’única zonificació que entendríem és la del NO augment de places turístiques, no afavorir la precarietat de l’habitatge, no promoure l’economia clandestina.

Una correcta regulació del Lloguer Turístic/Vacacional, ha d’abordar totes les qüestions citades amb major equitat i amb una solució pel conjunt de la societat, que defensi els interessos de les famílies per damunt dels grans hotelers o acumuladors d’habitatges com els bancs.

Esquerra Unida de Mallorca

Share This