Esquerra Unida ha celebrat aquest matí la desestimació, per part del Tribunal Suprem, del recurs de cassació que una promotora havia presentat contra la de denegació de permís per a construir un centre comercial de grans magnituds a la zona de Ses Fontanelles que, hem de recordar, és l’únic aiguamoll que hi queda a Palma.

Des d’Esquerra Unida considerem la decisió del Tribunal Suprem un encert, ja que la construcció d’aquest centre comercial hagués creat danys irreversibles a l’entorn.

En els anys de més especulació, durant els governs del Partit Popular, les Balears -sobretot Mallorca i Eivissa- han estat sotmeses als poders financers que han pogut destrossar les illes així com han volgut. No només en la construcció d’habitatges de tot tipus i d’hotels, sinó també de grans superfícies comercials, col·laborant així al progressiu desmantellament del sector industrial per convertir-lo en un sector serveis destinats al turisme.

Amb aquest canvi que s’ha anat produint durant les darreres dècades, s’han anat destruint una economia sòlida, amb llocs de treball estables i de més qualitat, per construir el monocultiu del turisme que ha comportat una destrucció enorme de llocs de treball i convertint unes condicions laborals que eren acceptables en condicions de precarietat.

A més, des d’un punt de vista social, la construcció de grans superfícies suposa la despersonalització de la ciutat, ja que provoca el tancament d’establiments de tota la vida al centre, i allò que servia de punt d’encontre i reunió de veïns, per desplaçar-los als afores, propiciant l’anonimat i el desconeixement entre els mateixos ciutadans i veïns.

Per tant, des d’Esquerra Unida de les Illes Balears pensam que aquesta és la màxima expressió del capitalisme devorador des de tres eixos bàsics, el mediambiental, econòmic i social, i és per això que avui hem de celebrar la decisió del Tribunal Suprem, una victòria per a tota la ciutadania.

En aquest aspecte, Juanjo Martínez ha declarat que “no podem permetre que les grans empreses campin per les nostres illes amb una carta d’immunitat, facin i desfacin al seu gust, perquè la majoria d’aquestes empreses no tenen en compte la visió mediambiental ni social sobre el que fan, només els interessa el rendiment econòmic que això els pot reportar.”

Share This