El veïnat de Camp Redó porta mesos denunciant la greu situació en la qual està enquistat el barri, el total oblit institucional que s’ha patit en aquest barri de Palma ha arribat a uns extrems gens desitjables.

No fa falta recordar a l’equip de govern municipal que els veïns de Camp Redó porten anys patint precarietat al barri i que fins ara ningú ha atès adequadament les seves reivindicacions.

Després de ser declarat barri «en zona d’emergència» i d’haver-se anunciat l’esfondrament de diversos immobles -amb la seva prèvia expropiació- s’ha fet palès una situació d’extrema gravetat.

Mesos sense llum al carrer, els carrers plens de fems i un Ajuntament que no actua per a garantir el benestar de les famílies que hi resideixen.

Per tant, des d’Esquerra Unida de Mallorca volem donar suport a la lluita veïnal i volem fer arribar als veïns i veïnes la nostra solidaritat i predisposició a col·laborar en les possibles mobilitzacions programades.

Instem a l’ajuntament de Palma, especialment al Sr. Hila regidor d’urbanisme, a prestar tota la seva atenció a les peticions veïnals i que prioritzi el benestar i interès d’aquests enfront d’altres actors implicats.

Share This