El personal Sanitari del Centre Penitenciari de Palma ha denunciat públicament que la manca d’infermers i auxiliars d’infermeria està posant en risc la salut dels presos d’aquest centre. Segons els sanitaris del Centre Penitenciari, es necessiten 11 infermers/es i 7 auxiliars d’infermeria treballant a la presó, però actualment aquest personal es redueix a menys de la meitat.

Pel que sembla, d’un total d’entre 1200 i 1300 reclusos, el 80% d’ells pren algun tipus de medicació, en la seva major part ansiolítics o antidepressius. Els sanitaris afirmen que hi ha molts malalts crònics, que pateixen per exemple VIH, i en el darrer any el servei d’atenció sanitària ha caigut dràsticament per l’elevat volum de treball que suporta el personal sanitari. Tant és així que aquest hivern no s’ha pogut portar a terme la vacunació contra la grip, tot i que compten amb les vacunes a la presó i coneixen que un contagi pot provocar greus trastorns als interns, i també existeixen problemes a l’hora de dispensa la medicació precisa als nombrosos interns que pateixen trastorns psiquiàtrics.

És per aquests motius que, des d’Esquerra Unida, s’ha presentat la següent bateria de preguntes per ser respostes per escrit al Govern espanyol:

  • Com valora el Govern les denúncies del personal sanitari del Centre Penitenciari de Palma sobre l’escassetat de mitjans humans?
  • Quines dades té el Govern dels problemes en l’atenció mèdica dels reclusos en aquest Centre Penitenciari?
  • És cert que aquest hivern no s’ha pogut portar a terme la vacunació contra la grip a la presó de Palma?
  • Està afectant la manca de personal del Centre Penitenciari a la correcta dispensació de medicament als interns amb trastorns psiquiàtrics?
  • Quines mesures portarà a terme el Govern per solucionar la manca de personal sanitari a la presó de Palma i assegurar la salut dels interns?

Juanjo Martínez ha declarat que aquesta bateria de preguntes, que ha presentat el diputat Ricardo Sixto, «ha esdevingut necessària per posar en coneixement del Govern la greu situació sanitària que pateixen els interns» i ha volgut puntualitzar que «no faria falta assenyalar això, però en vista dels esdeveniments, hem de recordar que la condemna dels interns és la privació de llibertat, la resta de drets socials i humans els conserven en la totalitat, per tant els drets sanitaris, entre el que es troba la qualitat del servei, són intactes i per tant s’ha de garantir per tots els mitjans la correcta atenció de tots els presos

Share This