Segons un estudi recent, durant l’any 2017 la renúncia de les herències ha augmentat els darrers anys, fins a arribar a un 14% del total.

El motiu pel qual hi ha un percentatge tan alt de renúncies és més que evident, l’herència de deutes hipotecaris juntament amb la precarietat econòmica amb la qual convivim la majoria de les persones de les Illes Balears.

Des d’alguns sectors s’ha volgut fer creure que això és degut a la llei de successions, una fal·làcia, ja que aquesta només afecta a herències superiors als 700.000 €, la realitat és que es fa ús d’aquesta fal·làcia per obviar el debat sobre la situació econòmica per la qual pateix la majoria de famílies illenques.

Juanjo Martínez ha declarat que «la situació econòmica no ha millorat, una de les proves d’això és que les renúncies a les herències cada any segueix augmentant. Es fa necessària una desprecarització de les condicions laborals per tal de desprecaritzar la vida de les classes populars», encara que ha admès que «no basta amb això, a les illes patim d’una economia basada en el monocultiu del turisme i el monopoli de dues o tres famílies dins d’aquest sector, per tant, la diversificació de l’economia és urgentment necessària.»

En aquest sentit, des d’Esquerra Unida de les Illes Balears, s’ha volgut insistir un cop més en què el Govern espanyol i el Govern balear ha de donar resposta immediata al problema de la precarietat econòmica que pateixen milers de persones a balears.

Share This