El Consell General del Poder Judicial va publicar les dades sobre denúncies de violència masclista de l’any 2017, unes dades vergonyoses i que ens haurien de fer recapacitar de quin tipus de societat volem.

Si ens fixem en les dades sobre les Illes Balears, per segon any consecutiu, tornem a liderar a Espanya els casos de violència masclista. Aquestes dades denuncien que 1 de cada 100 dones de les Illes Balears van patir violència masclista, un 50% més que la mitja de l’Estat espanyol. Per altre costat, s’ha de tenir present que aquest és el nombre de dones que han denunciat i que si es suma el percentatge de dones que pateixen violència masclista però no han denunciat, el percentatge es podria veure multiplicat.

La xacra de la violència masclista és latent dins la societat balear, si bé és cert que la societat està avançant ho fa a un ritme massa lent i quasi imperceptible, perquè el problema és de base.

Des de l’Àrea de la Dona d’EUIB creiem que s’han de prendre mesures a tots els nivells però, potser, la més important és rebre una educació adequada que fomenti la igualtat entre dones i homes.

Claudia Reigosa, coordinadora de l’Àrea de la Dona, ha declarat que «La clau del canvi social cap a una cultura igualitària i de respecte, es troba en l’educació des de primerenca edat. La coeducació ha de ser fomentada en tots els centres educatius de l’Estat, i impartida per un professorat conscienciat, format i completament implicat a la lluita.» i ha afegit que «el feminisme és un moviment de sonoritat, que es desenvolupa gràcies a la lluita braç a braç de dones -i aliats en alguns casos- que treballen cada dia perquè el masclisme socialment acceptat no doni una passa més en els nostres carrers.»

Share This