Després de deixar fora a les Illes Balears de la línia d’ajudes europees per a les energies renovables, ens sobta que després de reunir-se amb la Presidenta Armengol s’hagi compromès a reforçar la interconnexió energètica i a impulsar les renovables.

No entenem per què ens nega l’ajuda de fons europeus i, alhora, ens promet un impuls, fet que ens porta a desconfiar de les seves paraules.

Per altre costat, l’avanç cap a les energies renovables és una necessitat mediambiental i social, i les Illes Balears tenen tots els ingredients per portar a terme un projecte que ens col·loqui a la capçalera de l’Estat en aquest sentit.

Des d’Esquerra Unida volem animar al Govern de Francina Armengol a seguir pressionant al ministeri per tal d’aconseguir la implicació total del Govern central. Així mateix, felicitar al Govern Balear pel treball fet amb el Pla de Transició Energètica, que s’haurà de veure reflectit en la futura Llei autonòmica, que creiem que ha de ser la més ambiciosa possible dins de la realitat que ens envolta.

Juanjo Martínez ha animat al Govern Balear “a seguir desenvolupant una tasca ferma i decidida entorn de les energies renovables, per un futur sostenible social i mediambientalment de les nostres illes, i per aconseguir una societat 0 emissions en un futur no massa llunyà.”

Share This