La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha denunciat davant la Comissió Europea la situació del barri de Camp Redó, a Ciutat de Mallorca, una zona que pateix d’abandonament i marginalitat durant dècades i la situació de la qual empitjora a causa de la ineficiència de les autoritats locals. Segons Albiol, «Camp Redó s’ha convertit en un espai inhabitable, sense serveis mínims, seguretat, manteniment de cap tipus i, fins i tot, sense enllumenat públic des de fa unes setmanes, i tot això malgrat que s’han invertit quantitats milionàries procedents de fons europeus que no han solucionat, ni de bon tros, l’estat del barri».

La portaveu de la coalició a Brussel·les ha adreçat una pregunta a la Comissió Europea en què recorda que les autoritats locals van anunciar una intervenció milionària amb fons FEDER per regenerar el barri: «S’han invertit 1.300.000 euros i l’única actuació ha estat una demolició que ha deixat un gran solar, sempre cobert de runa i deixalles. Però tot i l’execució del projecte cada vegada hi ha pitjors condicions de vida, salubritat i seguretat a una zona on hi ha al voltant de 500 habitatges». Per tot això, Albiol insta a les autoritats europees a revisar l’actuació realitzada «perquè realment s’han invertit els fons a llocs on no existia tanta degradació, i s’ha deixat de banda el principal objectiu d’aquell projecte».

Igualment, l’eurodiputada valenciana pregunta a la Comissió Europea si disposa de mecanismes per controlar que les inversions s’han executat d’acord amb els paràmetres del projecte que es va presentar per optar als ajuts: «Queda ben clar que es va optar a unes subvencions europees amb un objectiu prioritari: la millora i regeneració del barri de Camp Redó i la construcció i posada en marxa de serveis i infraestructures necessàries per frenar la seva degradació. En canvi, es pot comprovar fàcilment com no s’ha complert cap d’aquests objectius, i ara per ara la zona és un autèntic gueto marginal, abandonat de tota gestió pública».

Per a Albiol, «Europa no pot limitar-se a aportar grans quantitats de diners perquè governants de diferents colors polítics els acaben destinant a allò que els convé electoralment, i no a atendre les autèntiques necessitats urgents dels veïns i veïnes. La inversió milionària ha estat sens dubte ineficient, ineficaç, i fins i tot enganyosa per als habitants a qui se’ls va prometre una millora del barri. Creiem que es va utilitzar la situació del barri més marginal per a atraure inversions a altres punts menys conflictius, condemnant als habitants de Camp Redó a l’abandonament més absolut. I això no és lícit».

Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, ha instat a l’Ajuntament de Palma «a trobar solucions i fer les actuacions adients per a respectar al veïnat de Camp Redó, als quals s’ha de dotar d’uns serveis mínims equivalents a qualsevol altra barriada de Palma»

Share This