La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha anunciat la seva intenció de traslladar a l’Eurocambra el projecte per a realitzar prospeccions marítimes a l’entorn de les Illes Columbretes i el sud de les Illes Balears que tramita el govern central. Per a Albiol, “ha quedat suficientment acreditat que aquesta mena de pràctiques són un perill per al medi ambient, tant pel que fa a les espècies de flora i fauna marines, com a la mateixa estructura geològica de la zona”. Albiol recorda que “en el seu moment ja es van intentar portar a terme aquesta mena de sondejos, primer pas per a futurs prospeccions petrolieres, a l’entorn de les Columbretes. I ja aleshores vam advertir del risc i es va produir una important mobilització que va portar al Ministeri de Medi Ambient a bloquejar aquesta mena d’iniciatives. Ara, pel que veiem, tornen a la càrrega”.

Marina Albiol remarca que la universitat italiana que sol·licita efectuar els sondejos anuncia que inclouran trets submarins d’aire comprimit en un territori molt proper a zones protegides com les Columbretes i l’illa de Cabrera, Parc Nacional que està pendent a més d’ampliar el seu perímetre de protecció: “Aquestes illes i el seu entorn estan protegits per normativa europea, ja que tant la Directiva Hàbitats 92/43/CEE com la Directiva d’Aus 2009/147/CE promouen la seva preservació. Per això, estem estudiant fórmules per denunciar davant les autoritats europees aquesta nova amenaça que afecta un entorn tan delicat”. Alhora, Marina Albiol insta al Govern valencià a pronunciar-se en contra del projecte: “Des del Govern balear ja s’ha alçat la veu contra aquesta amenaça, i trobem a faltar que els responsables de la Conselleria de Medi Ambient valenciana també es posicionen de forma contundent en defensa del nostre entorn”.

Hi ha també altres precedents de realitzar aquesta mena de sondejos a aigües balears, que han trobat una important resposta social. Albiol recorda que “malgrat que aquestes prospeccions acostumen a assegurar que res tenen a veure amb projectes petrolífers, la realitat és que no té cap sentit efectuar sondejos tan nocius per als cetacis, per a la posidònia i per al medi en el seu conjunt amb una voluntat únicament científica”. Per això, anuncia que “des d’Esquerra Unida del País Valencià, i juntament amb Esquerra Unida de les Illes Balears tenim previst portar a terme accions contra el projecte. D’entrada, denunciarem a Europa qualsevol directiva vulnerada, com les dues assenyalades o també la Directiva 2011/92/UE que fa referència a la Declaració d’Impacte Ambiental que ja s’està tramitant. Però, sobretot, impulsarem totes les accions necessàries per eliminar aquestes prospeccions del nostre medi marí”.

Per la seva part, Juanjo Martínez ha declarat que “s’ha demostrat que les prospeccions petrolieres són molt nocives pel medi ambient, a les Illes Balears ja vam aconseguir que paressin aquest tipus de sondejos marins i, sembla que, haurem de tornar a fer tot el possible per evitar el que podria ser una tragèdia” i ha afegit que “serà de vital importància comptar amb tots els agents possibles per parar-ho de nou, hem de fer un front social i polític entorn d’aquest tema. La col·laboració amb les companyes del Parlament Europeu serà primordial, però també necessitem als col·lectius ecologistes i a la societat civil .”

Share This