Esquerra Unida de les Illes Balears ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries, dirigida al Govern espanyol, davant el recurs contenciós-administratiu presentat per l’advocacia de l’Estat contra les ajudes que atorga l’Ajuntament de Pollença per l’ús del català als negocis del municipi.

Segons aquest recurs, l’advocacia de l’Estat considera que aquestes ajudes no pretenen fomentar el català sinó “eliminar” l’ús del castellà.

Des d’Esquerra Unida creiem que aquest recurs atempta contra l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia i sobre el consens aconseguit entorn de la llei 3/1986 del 19 d’abril del 1986 de normalització lingüística, on s’assenten les bases per a la recuperació de la llengua cooficial de les Illes Balears, el català, en tots els seus àmbits així com el foment del seu ús. Per altra banda, ens sorprèn que el Partit Popular recorri una llei que es va aprovar a proposta seva.

Juanjo Martínez ha declarat que “ens resulta preocupant que l’Estat vulgui prohibir les ajudes al català. Unes ajudes que van destinades al foment de l’ús del català, una de les nostres senyes d’identitat i que necessita l’ajuda de tots els actors perquè no es perdi.”

Per altra banda, Martínez ha afirmat que: “tenim sospites que el Govern espanyol vol aplicar l’article 155 de la Constitució a les Illes Balears, ja que els resulta incòmode qualsevol política que no vagi destinada a l’enaltiment de la identitat espanyola.” I ha afegit: “ara portem una bateria de preguntes al Govern, però estem estudiant la possibilitat de portar-ho al Parlament Europeu si, efectivament, s’està vulnerant l’Estatut d’Autonomia.”

Les preguntes presentades són les següents:

  • Té previst el govern d’Espanya recórrer totes les subvencions públiques que es donen a llengües de l’Estat espanyol com el gallec, basc, aranès o el català en tots els territoris on existeix la cooficialitat?
  • No és capaç el govern de portar endavant una política lingüística on l’enriquiment i suport públic a una llengua cooficial en una determinada Comunitat Autònoma, a tota la cultura que atresora, sigui perfectament compatible amb l’enriquiment de la llengua oficial de tot l’Estat?
Share This