La llista d’espera és pràcticament de 500 infants sense plaça

Un any més, com era previsible, el període de sol·licitud de places a la xarxa municipal d’Escoles d’Infants de Palma es tancarà amb una llista d’espera similar a la dels anys anteriors, de 480 infants sense plaça segons declaracions de la Regidora d’Educació de la setmana passada.

I diem que era previsible perquè aquesta situació, conseqüència d’una oferta de places totalment insuficient per la població infantil de la Ciutat, es manté any rere any, com des d’Esquerra Unida hem denunciat repetidament, sense que des de l’Ajuntament de Palma se li hagi donat prioritat a l’ampliació de la xarxa d’escoletes municipals per anar pal·liant aquesta insuficiència que no permet respondre a la demanda de les famílies que ho sol·liciten.

No entenem que sigui ara que s’anunciï la creació d’una nova escoleta de 104 places, les obres de la qual pareix que no començaran fins a l’any que ve i que, per tant, no estarà en funcionament el pròxim curs quan es repetirà la situació que denunciem. Com tampoc entenem que a un any de finalitzar el mandat de l’actual consistori encara no s’hagi recuperat la gestió pública de cap de les vuit escoletes de gestió externalitzada.

Des d’Esquerra Unida reivindiquem que la sortida de la crisi no es limiti a la recuperació de la macroeconomia i de l’ocupació. Ens mereixem que la recuperació econòmica vagi acompanyada d’unes polítiques públiques que reverteixin la dinàmica que han patit tots els serveis públics de privatitzacions i precarietat constant tant pels treballadors com per la qualitat dels serveis que s’ofereix a la ciutadania.

L’educació infantil ha estat un dels serveis públics més castigats per la crisi econòmica i les retallades i necessita un major finançament públic, que seguint les orientacions recomanades per la Comunitat Europea hauria de ser d’un 1% del PIB, i abandonar fórmules com el bo escolar o ajudes directes a les famílies que no van adreçades a la creació de places escolars públiques i de qualitat.

Sabem que les escoletes tenen un paper important en la conciliació entre la vida personal, laboral o professional i familiar i són indispensables per atendre unes tasques de cura que solen recaure sobre les dones que tenen el dret i la necessitat de treballar. No oblidem que les Illes Balears som una de les comunitats autònomes amb menys infants escolaritzats i que aquesta manca d’inversió en aquestes primeres edats és un dels factors del fracàs escolar, que és un dels principals problemes de la societat illenca.

Davant aquesta situació, que podem qualificar d’emergència, Esquerra Unida recolza a la comunitat educativa en la seva demanda d’una educació pública i de qualitat com eina fonamental per construir una societat democràtica, cohesionada i justa. I en concret recolzem la reivindicació de l’Assemblea 0-3 d’un pla de creació de places d’educació infantil i d’una política activa d’atenció a la infància que respongui a la demanda de les famílies i dels ensenyants.

Share This